מיסים

חוק מס מעסיקים

החל משנת 1975 הוטל במדינת ישראל מס מעסיקים אשר חל על כלל המעסיקים הפועלים בישראל. המס חושב על פי גובה המשכורת אשר שילמו המעסיקים לעובדיהם.

פרטים מלאים »

חוק מס ערך מוסף

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, קיים חוק מס ערך מוסף. חוק זה מטיל מס על כל עסקה המתקיימת בישראל, בין אם מדובר בעסקת מכירת מוצר

פרטים מלאים »
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות