fbpx

נקודת זיכוי ממס

כאמור, לכל נקודת זיכוי שווי כספי המוגדר לאותה שנת מס.

השווי באופן כללי עולה בכל שנה בהתאם לחישובים שונים של משרד האוצר ורשות המיסים – למשל מדד המחירים לצרכן, שכר ממוצע וכן הלאה.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

כך שווי נקודת זיכוי במס הכנסה נכון ל-2023 עומד על 235 ש"ח באופן חודשי ו-2,2820 ש"ח בחישוב שנתי לכל נקודת זיכוי. לשם השוואה, בשנת 2000 שווי נקודת זיכוי במס הכנסה עמד על 167 ש"ח חודשי או 2,004 שנתי.

בתלוש השכר של כל שכיר או שכירה בישראל, כמו גם בשומת המס השנתית של עצמאים ועצמאיות, מופיע שדה של נקודות זיכוי. זהו סעיף בעל משמעות כספית חשובה, אך רבים לא מבינים בכלל או באופן מלא מה משמעותו, במאמר הבא נדון על מילון מונחים ומה הן נקודת זיכוי ממס.

נקודת זיכוי היא גורם חשוב מאוד בהקשר של החזרי מס, כאשר שינוי של נקודה עקב עדכון נכון של הנתונים יכול לגרום לתוצאה של החזר כספי בערך של אלפי שקלים.

נקודת זיכוי רלבנטית לחישוב מס ההכנסה בישראל, כאשר לכל נקודה יש ערך מוגדר ומדויק הנקבע עבור כל שנה.

נקודות הזיכוי מוענקות לאזרח ישראל בעבור פרמטרים ומאפיינים מסוימים המוגדרים בתקנות המיסוי ובחוק ככאלו אשר מצדיקים הפחתת נטל המס.

בצורה זו, אזרח אמור למשל לשלם שיעור מס בגובה מסוים, אך לאחר חישוב ויישום נקודות הזיכוי שיעור מס זה יורד בהתאם לכמות הנקודות שלכל אחת מהן ערך כספי.

נקודת זיכוי ממס – הגדרה

נקודת זיכוי משמעותה סכום כספי מוגדר המקוזז מתשלומי מס הכנסה לאותה שנה עבור אזרחים משלמי מיסים.

עבור שכירים לנקודת הזיכוי יש משמעות של הפחתת נטל המס בכל חודש עם קבלת המשכורת ועבור עצמאים החישוב הוא שנתי בדומה לכל יתר שומת המס.

נקודת הזיכוי היא דרכה של מדינת ישראל להקל את נטל המס ולהעניק הנחת מס לאלו הזכאים לכך על פי ההגדרות. המנגנון נשמע מסובך וכולל חישובים רבים, אך למעשה במהותו הוא פשוט – לכל נקודת זיכוי יש ערך כספי מוגדר, כך שכל נקודה לה זכאי אדם מפחיתה את תשלום מס ההכנסה שלו בסכום הרלבנטי.

האוכלוסיות הזכאיות להטבת נקודות הזיכוי במס הכנסה וההגדרות של אילו מאפיינים מקנים כמה נקודות זיכוי מפורטות ומפורטים בפקודת מס הכנסה של מדינת ישראל.

חשוב להבין כי על מנת ליהנות מנקודות הזיכוי על הכנסת האזרח להיות גבוהה מבחינת נטל המס מעבר לשווי של נקודות הזיכוי – בניגוד למענקי מס הכנסה שלילי, נקודות זיכוי יכולות להפחית את תשלום המס רק עד לסכום אפס ולא להקנות החזר כספי מהמדינה.

שווי נקודת זיכוי במס הכנסה

מהו ניכוי במס הכנסה?

נקודה חשובה היא ההבדל בין זיכוי במס הכנסה לניכוי במס, מונחים אשר נשמעים דומים אך הם שונים ויש רבים המתבלבלים ביניהם.

נקודת זיכוי מאפשרת לקזז את תשלום המס כאשר לאדם יש חבות מס – למשל דרך משכורת, נגבה מס הכנסה אך בהפחתת הסכום הרלבנטי לכמות נקודות הזיכוי.

ניכוי מס מתבטא בשני אופנים, האחד ניכוי של גביית מס עם קבלת תשלום מגורם כלשהו – מנכים אוטומטית סכום מס מסוים מהתשלום בהתאם להגדרות לאותו ספק או עסק, והשני שהוא ניכוי תשלום המס שעל אזרח לשלם בגין הכנסותיו לצורך הפחתת נטל המס.

האפשרות השנייה כמעט ולא נמצאת בשימוש כיום בשל היישום של נקודות הזיכוי.

זכאות לנקודות זיכוי

יש שלל הגדרות מי זכאי לנקודות זיכוי ובאיזה כמות בהתאם למאפיינים אישיים.

כך כל תושב ישראל מקבל אוטומטית 2.25 נקודות זיכוי, בני נוער (16-18) זכאים לנקודת זיכוי נוספת, הורים חד הוריים זכאים לנקודות זיכוי, חיילים, מי שסיים לאחרונה לימודים לתואר אקדמי ראשון, עולים חדשים זוכים להטבת נקודות זיכוי, הורים לילדים, הורים משלמי מזונות וכן הלאה.

חשוב מאוד לבחון שאתם מקבלים את כל נקודות הזיכוי המגיעות לכם, לבד או בעזרת גורם מקצועי מנוסה ובעל ידע מקיף לגבי הזכאות.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות