fbpx

החזרי מס בגין תושב יישוב ספר

מס הכנסה בישראל נגבה מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א- 1961. הפקודה מפרטת מספר נסיבות או מאפיינים בגינם יקבלו אנשים מסוימים במדינה הקלות והטבות בתשלומי מס הכנסה, ההקלות באות לידי ביטוי באמצעות נקודות זיכוי שמקטינות את התשלום בו מחויבים התושבים למס הכנסה. דוגמא לכך הם החזרי מס בגין תושב יישוב ספר.

החזרי מס ניתנים עקב אי מתן הטבה או הקלה מסוימת, על אף הזכאות.

ההחזרים אינם ניתנים באופן אוטומטי על ידי המדינה ובכדי לקבל את החזרי המס בין תושב יישוב ספר יש לפנות לפקיד השומה של מס הכנסה בצירוף ההוכחות ולהגיש בקשה שמטרתה קבלת החזרים על המס ששולם.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

החזרי מס בגין תושב יישוב ספר – למי מגיעים החזרי מס?

אחת הנסיבות המאפשרות קבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה היא תושבות ביישוב ספר. קיימת רשימת יישובים שהמגורים בהם מזכים את תושביהם להנחה בתשלומי המס. הטבות אלו קבועות בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה – הטבות מס ביישובים:

11 (ב) (1): מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב המפורט בתוספת הראשונה בחלק א' זכאי באותה שנה לזיכוי ממס של 13% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 197,040 שקלים חדשים.

11 (ב) (1א): מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית

11 (ב) (2): מי שהיה במשך כל שנת המס תושב קריית שמונה, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 24% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 197,040 שקלים.

החזרי מס בגין תושב יישוב ספר

11 (ב) (3): מי שהיה במשך כל שנת המס תשב ביישוב המפורט להלן, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס, בשיעורים המפורטים להלן, מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 131,280 שקלים חדשים:

(א) מצפה רמון – 24%

(ב) דימונה וירוחם – 19%

(ג) אופקים, ערוער, תל שבע, מועצה אזורית רמת נגב – 15%

(ד) בן עמי, גונן, יחיעם, יסוד המעלה, כפר ורדים, להבות הבשן, נתיב השיירה, נתיבות, עברון, עכו, שבי ציון ושייח' דנון – 12%

(ה) יישוב המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה.

אחוזי הזיכוי מתשלומי מס הכנסה ניתנים רק כאשר מדובר על הכנסות מיגיעה אישית ולא הכנסות פאסיביות (כגון השקעה בניירות ערך ובשוק ההון) כאשר גובה הזיכוי משתנה מיישוב לישוב עד לתקרה הקבועה בחוק.

בנוסף תינתן ההטבה רק כאשר הנישום חי באחד מהישובים המפורטים לעיל לפחות במשך שניים-עשר חודשים. על שנת המגורים הראשונה והאחרונה שהיו לא מלאות הזיכוי שיינתן יהיה יחסי בהתאם לתקופה בה חי הנישום באחד מיישובי הספר ובלבד שמשך כל התקופה בה חי האדם ביישוב עלתה על שנה.

סכום הזיכוי לא יעלה על הסכום אותו חייב הנישום בשל ההכנסות מיגיעה אישית.

איך מקבלים את ההטבה?

בכדי לקבל את ההטבה יש למלא טופס 101 ולצרף אליו אישור 1312 א' של הרשות המקומית או הוועד המקומי בו חי אותו אדם.

במקרים בהם אנשים החיים ביישובי הספר אינם מודעים לזכויותיהם ולהטבות המגיעות להם ממס הכנסה עקב המגורים באחד מיישובי הספר ועל כן הם אינם מצהירים על מקום מגוריהם במקום עבודתם או בפני רשויות המס, יהיו זכאים להחזרי מס.

לכן במקרה בו אדם החי ביישוב ספר לא הצהיר על כך ולכן לא קיבל את הטבות המס רשאי הוא לפנות לרשויות המס בכדי להתחיל ולקבל החזרים בגין התשלומים שכבר שילם ובכדי לקבל את נקודות הזיכוי בעתיד.

על הנישום להגיש לידי מס הכנסה דו"ח המוכנה "בקשה להחזר מס לשכירים", את החזר המס זכאים לקבל רק אנשים ששילמו את כלל חובותיהם למס הכנסה.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות