fbpx

החזרי מס בגין פדיון קופת גמל טרם המועד החוקי

קופת גמל מהווה אמצעי חסכון פופולארי כיום. מדובר בחיסכון לטווח הרחוק בדרך כלל למינימום של 15 שנים באפיק שאינו גמיש. אצל שכירים על המעביד להעביר את התגמולים לקופת הגמל בכל חודש, עם זאת ניתן להפקיד כספים לקופת הגמל הן באופן שוטף והן באופן חד פעמי. לעיתים עלול להיווצר מצב בו שכיר נאלץ לפדות את קופת הגמל טרם המועד החוקי הקבוע לכך, במקרים אלו מדובר במשיכה שאינה כדין והשכיר יאלץ לשלם על המשיכה ניכוי מס במקור בגובה 35%. במקרים מסוימים זכאי שכיר הפודה את קופת הגמל טרם המועד החוקי לקבלת החזרי מס בגין פדיון קופת גמל טרם המועד החוקי, בגין נקודת זיכוי או הטבות מס אישיות או בגין הפסקת עבודה.

החזרי מס בגין פדיון קופת גמל טרם המועד החוקי – שני סוגים של קופות גמל

קופת גמל הונית וקצבתית. החל מינואר 2008 תוקן חוק קופות הגמל. התיקון לחוק קבע כי קופות הגמל ינוהלו מעתה כמסלול קצבתי בלבד, לכן את כספי הקופה יקבל השכיר בתום התקופה באמצעות קצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי כפי שמתאפשר בקופת גמל הונית.

תשואת קופת הגמל אינה מבוטחת וישנן הטבות מס שעשויות להוסיף לה אחוזים גבוהים מדי שנה. מטרת הממשלה בשינויים החוקיים היא לעודד את תושבי המדינה ליצור חסכונות לטווח הרחוק. משיכת כספים מקופת הגמל טרם המועד החוקי עלולה לגרור קנסות שיבואו לידי ביטוי בצורת מס על הכספים מהקופה.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

משיכת כסף מקופת הגמל הונית טרם המועד החוקי

חיסכון פנסיוני הניתן למשיכה בגיל הפרישה כסכום חד פעמי ולא כקצבה חודשית.

מקופת גמל הונית שההפקדות בה בוצעו עד ל-2 בינואר 2005 ניתן למשוך בתנאים מסוימים כגון:

1.  העובדה כי השכיר לא עבד במשך שישה חודשים לפחות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר.

2.  כאשר השכיר הגיע לגיל 60 ופרש מעבודתו או שכושר עבודתו הצטמצם ב-50% לפחות.

החזרי מס בגין פדיון קופת גמל טרם המועד החוקי

מקופת גמל הונית שהופקד בה כסף לאחר ה-2 בינואר 2005 ניתן למשוך כסף רק לאחר הגיעו של השכיר לגיל 60 ואם עברו 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון.

משיכה מוקדמת מקופת הגמל ההונית נחשבת כמשיכה שאינה כדין ועל כן מחויבת בניכוי מס במקור בשיעור של 35%. משיעור מס זה ניתן לקזז רק נקודות זיכוי אישיות.

משיכת כסף מקופת גמל קצבתית טרם המועד החוקי

חיסכון פנסיוני אותו יקבל השכיר כתשלום חודשי עד סוף ימי חייו.

1. הפקדות לקופת גמל קצבתית שבוצעו עד ה-1 בינואר 2000 ניתן לפדות בתנאים מסוימים כגון העובדה כי השכיר לא עבד במשך לפחות שישה חודשים, הכנסות נמוכות, נכות, הוצאות רפואיות ופטירה.

2. הפקדות לקופת גמל קצבתית שבוצעו לאחר ה-1 בינואר 2000 השכיר יכול לפדות כקצבה רק לאחר הגיעו של השכיר לגיל פרישה.

גם כאן משיכה מוקדמת מקופת גמל קצבתית נחשבת למשיכה שאינה כדין ולכן חייבת בניכוי מס במקור של 35%, שיעור מס זה אינו סופי אם כי מינימאלי, זאת אומרת שאם לשכיר היו הכנסות נוספות בשנת המשיכה יהיה עליו לשלם בהתאם למס השולי.

ממשיכה זו ניתן לקזז אך ורק נקודות זיכוי אישיות. על כן שכיר הפודה את קופת הגמל טרם המועד החוקי הקבוע יכול בחלק מהמקרים לקבל על הפדיון המוקדם החזרי מס בעיקר כאשר המשיכה בוצעה עקב העובדה כי לשכיר לא הייתה הכנסה באותה שנה.

במצב כזה יוכל השכיר לקזז מתשלומי המס על הפדיון המוקדם את נקודות הזיכוי האישיות שלו אשר לא נלקחו בחשבון על ידי קופת הגמל.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות