fbpx

החזרי מס בגין שהייה בחו"ל

במציאות כיום, ישראלים רבים יוצאים לעבוד בחו"ל, בין אם במסגרת "רילוקיישן" שבו עוברים לעבוד בחו"ל מטעם המעסיק בארץ ובין אם במסגרת מגורים בחו"ל לתקופה ממושכת ועבודה אצל מעסיק במדינות זרות אך לא מודעים לעובדה כי מגיעים להם החזרי מס בגין שהייה בחו"ל.

רבים מישראלים אלו העובדים ושוהים בחו"ל ממשיכים לשלם מיסים מסוימים בישראל, בין אם באופן יזום ומסודר או דרך הוראות קבע קיימות וכדומה. בחלק מהמקרים ההחזר נובע מחישוב שנתי גבוה מדי שלא מתחשב בשהייה בחו"ל.

בנוסף, ישראלים אחרים השוהים בחו"ל חוזרים לבסוף לארץ ומקבלים הודעה על חבות מס מסוימת עקב אי תשלום בתקופה בה היו בחו"ל. אך במקרים רבים מאוד ישנה למעשה זכאות להחזרי מס בגין שהייה בחו"ל.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

 

טיול בהרים עם כסף

 

החזרי מס בגין שהייה בחו"ל – מגבלת שנים בתביעות להחזרי מס

כמו בהיבטים שונים של החזרי מס, גם במקרה של החזרי מס בגין שהייה בחו"ל יש מגבלת שנים שבמסגרתה ניתן להגיש תביעה להחזרי המס. המגבלה הכללית הינה 6 שנים אחורה, כך שניתן לבקש החזרי מס רק 6 שנים אחורה מאותה שנת מס בה מגישים את הבקשה.

החזרי מס בגין שהייה בחו"ל

בהקשר של ישראלים השוהים בחו"ל לתקופות ממושכות, מגבלה זו מקבלת חשיבות רבה יותר כי לצד הריחוק הפיזי והניתוק מרשויות המדינה, התהליך עשוי להיות ארוך יותר ואנשים רבים "מתעוררים" מאוחר יחסית ומבינים שאולי הם זכאים להחזרי מס.

 

זכאות שונה לעובדים בחברות ישראליות בחו"ל ולעובדים בחברות זרות

חשוב להבין כי החזרי מס בגין שהייה בחו"ל משתנים בהתאם לסוג המעסיק בחו"ל. כך, לישראלים המועסקים אצל נציגויות ישראליות רשמיות בחו"ל או חברות ישראליות מלאות (הרשומות בישראל ולא דרך רישום במדינות שונות בעולם) מגיעים באופן כללי החזרי מס שונים לעומת ישראלים השוהים בחו"ל ומועסקים אצל חברות שאינן ישראליות.

יש לציין כי במרבית המקרים, החזרי מס בגין שהייה בחו"ל ניתנים לישראלים ששהו או שוהים בחו"ל ועובדים אצל מעסיק זר ולא אצל חברות או נציגויות ישראליות.

 

החזרים הודות לאמנות מס בינלאומיות

בהתאם למדיניות המיסוי בעולם כיום, לישראל אמנות מס עם מדינות רבות בעולם, כאשר בהקשר הזה של החזרי מס בגין שהייה בחו"ל מדובר על אמנות למניעת כפל מס.

כך, ישראלי ששהה או עבד בחו"ל במדינה לה אמנת מניעת כפל מס עם ישראל, מועסק שם ומשלם מיסים יוכל לקבל החזרי מס בישראל בגין תשלומים "כפולים". כך למשל, ישראלי השוהה באנגליה, לה יש אמנת מס עם ישראל, משלם באנגליה מיסים בגין עבודתו וגם משלם בישראל תשלומי ביטוח לאומי למשל, יוכל לקבל החזרי ביטוח לאומי מישראל כי כבר שילם לביטוח הלאומי באנגליה ולמדינות הסכם המסדיר זאת.

כך גם לגבי ישראלי שעבר לעבוד בחו"ל במהלך שנת מס מסוימת ולכן שילם מס גבוה מדי בחישוב שנתי ולכן זכאי להחזרי מס בגין שהייה בחו"ל ותשלום מיסים במדינת היעד שלו.

העיקרון הוא שאם ישנה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינה הרלבנטית, אז ההכנסה בחו"ל אינה יוצרת חבות מס נוספת וכפולה בישראל.

 

אפשרות לנכות הוצאות בחו"ל

נקודה מעניינת מאוד לגבי החזרי מס בגין שהייה בחו"ל היא האפשרות לנכות הוצאות מסוימות מההכנסות שנוצרו בחו"ל. החוק ורשות המיסים בישראל מתירים לנכות הוצאות מותרות מסוימות מההכנסות בחו"ל וכך להקטין בפועל את חבות המס בישראל – לישראלים העובדים בחברה ישראלית ושוהים בחו"ל למשל (אך גם לעובדים בחברות שאינן ישראליות).

כך ניתן לנכות הוצאות על טיסות לחו"ל ובחו"ל, על ביטוחים, תשלום שכר דירה, אחזקת רכב בחו"ל, מימון חינוך לילדים, הוצאות אש"ל אפילו ללא קבלות.

ניכוי הוצאות זה מאפשר להקטין את חבות המס בישראל ולקבל החזרי מס בגין שהייה בחו"ל כאשר נגבה מס גבוה מדי. זוהי גם אחת הסיבות המרכזיות לכך שגם אקדמאים בשנת שבתון בחו"ל זכאים פעמים רבות להחזרי מס, כי המס שנוכה להם במקור היה גבוה מדי ולא כלל התחשבות בניכוי ההוצאות בחו"ל.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות