fbpx

החזרי מס והטבות לחיילים משוחררים

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א- 1961 היא החוק בישראל מכוחו גובה מדינת ישראל מס הכנסה מתושביה ואזרחיה. בפקודה מפורטות מספר נסיבות בגינן יהיה זכאי הנישום לקבלת נקודות זיכוי בגין מצבו האישי. ההגדרה לנקודת זיכוי מופיעה בסעיף 33א' לפקודת מס הכנסה כסכום המקוזז כנגד המס של אותה שנה. נקודות הזיכוי מטרתן להקטין את הסכום המנוכה ממשכורתו של האדם לטובת מס הכנסה ובכך לסייע לאוכלוסיות חלשות או אוכלוסיות שהמדינה מעוניינת להטיב עמן. אחת מהאוכלוסיות הללו הינה אוכלוסיית החיילים המשוחררים, שאמנם אינם נחשבים לאוכלוסייה חלשה אלא לאוכלוסייה שמדינת ישראל מעוניינת להטיב עמה עקב תרומתה למדינה באמצעות החזרי מס והטבות לחיילים משוחררים. נקודות הזיכוי והחזרי המס של חיילים משוחררים מתווספות לנקודות הזיכוי שכל אזרח במדינה מקבל.

החזרי מס והטבות לחיילים משוחררים – מה מגיע לחייל משוחרר?

סעיף 39א לפקודת מס הכנסה קובע זיכוי לחייל משוחרר: "בחישוב הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש בו סיים את שירותי הסדיר, כמפורט להלן:

1.       1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של –

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

(א)   לגבי גבר- 23 חודשים מלאים לפחות;

(ב)    לגבי אישה- 22 חודשים מלאים לפחות ;

2.       1/12 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של פחות מ –

(א)   לגבי גבר- 23 חודשים מלאים;

החזרי מס והטבות לחיילים משוחררים

(ב)    לגבי אישה- 22 חודשים מלאים;

זאת אומרת שהפקודה מאפשרת מתן נקודות זיכוי לחייל משוחרר על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום או ענף במשק, אך אין מדובר בהכנסות פאסיביות. ההטבה ניתנת לחיילים ששירתו בצבא למשך שנה לפחות, חיילים ששירתו פחות יקבלו את הטבות המס רק במצבים בהם השתחררו בגין בעיה רפואית ואז יהיו זכאים ל1/12 נקודת זיכוי בחודש. ההטבה נמשכת לאורך 36 חודשים מעת שחרורם.

חיילים משוחררים ששירתו מעל 23 חודשים לגבי גברים ו-22 חודשים לפחות לגבי נשים זכאים לזיכוי של 1/6 נקודה בחודש זאת אומרת שתי נקודות זיכוי בשנה. לעומתם חיילים משוחררים ששירתו פחות מהזמן הזה זכאים ל- 1/12 נקודת זיכוי בחודש, זאת אומרת נקודת זיכוי בשנה. חיילים המרוויחים פחות ממדרגת המס הקבועה לחיילים משוחררים על פי חודשי השירות שלהם יהיו פטורים לחלוטין מתשלום מס הכנסה בעבור הכנסותיהם.

ההטבה תינתן במשך שלוש שנים לאחר השחרור לחייל משוחרר אשר הגיש למעבידו תעודת שחרור או תעודת סיום שירות והצהרה על גבי טופס 101 או 130.

הטבות נוספות

שירות לאומי

מי ששירת בשירות לאומי זכאי במשך שנה לפחות זכאי לקבל 1/12 נקודת זיכוי בחודש. מי שביצע שירות לאומי של שנתיים (גברים ונשים) זכאי לשתי נקודות זיכוי שנתיות 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

מענק השחרור

חייל המשתחרר משירות סדיר מקבל מענק שחרור מהמדינה, המענק משתנה בהתאם לתפקיד בו שירת החייל ובהתאם למספר החודשים ששירת החייל. מענק השחרור פטור מתשלומי מס הכנסה. לעומת זאת מענק עבודה מועדפת חייב במס על פי סכום ההכנסות השנתיות.

מימוש ההטבות

לשם קבלת ההחלטות על החייל המשוחרר להצהיר על כך שהינו חייל משוחרר בפני מעבידו וכן לתת למעבידו צילום של תעודת שחרורו. המעביד יכול לזכות את החייל כבר בתלוש משכורתו. אם החייל אינו עשה זאת ולא קיבל את ההטבות במס רשאי הוא לפנות לפקיד השומה של מס הכנסה לשם קבלת ההטבה ולשם קבלת החזרי מס בגין ההטבות שלא ניתנו לו, לשם הפנייה עליו לצף תצלום של החוגר, תעודת השחרור ואישור ממקום עבודתו.

חייל העובד בשתי עבודות או יותר במהלך שנת מס אחת מחויב לבצע תיאום מס לשם קבלת ההטבות וההקלות בתשלומי מס ההכנסה.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות