fbpx

החזרי מס לעובד בחו"ל

פקודת מס הכנסה מפרטת מספר נסיבות או מאפיינים בגינם יקבלו אנשים מסוימים הקלות והטבות בתשלומי מס הכנסה, ההקלות באות לידי ביטוי באמצעות נקודות זיכוי שמקטינות את החלק המנוכה ממשכורתו של עובד לטובת מס הכנסה. החזרי מס אינם ניתנים באופן אוטומטי על ידי המדינה ובכדי לקבל את אותם החזרי מס לעובד בחו"ל יש לפנות לפקיד השומה של מס הכנסה בצירוף ההוכחות ולהגיש בקשה שמטרתה קבלת החזרים על המס ששולם.

ניתן לראות בשנים האחרונות כי יותר ויותר ישראלים, בין אם מדובר בצעירים ובין אם מדובר במבוגרים עוזבים את הארץ לתקופה מסוימת למטרת עבודה בחו"ל.

כאשר אנשים עובדים בחו"ל הם מחויבים לתשלומי המיסים של המדינה בה הם עובדים, לכן אחת מהסיבות בגינן יש אפשרות לקבלת החזרי מס היא עבודה בחו"ל.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

החזרי מס מגיעים לאנשים שעבדו בחו"ל ונדרשים לשלם על המשכורת עליה שילמו מס בחו"ל, מס הכנסה בארץ, בכדי למנוע מצב של תשלום כפל מס.

זהו נושא יותר מורכב ויש לבחון כל מקרה לגופו ולהכריע האם אותו עובד זכאי להחזרי מס.

החזרי מס לעובד בחו"ל – מי זכאי להחזר מס?

סוג החזרי המס עובד בחו"ל זכאים לקבל עובדים בחברה זרה שבעת עבודתם בחו"ל נחשבו לתושבי המדינה הזרה ועל כן אינם מחויבים בתשלומי מס הכנסה בישראל.

אם על פי ההגדרה של המושג תושב נחשב העובד שעבד בחו"ל כתושב של שתי המדינות הן הזרה והן ישראל יחויב בתשלום המס אם על פי מבחן מרכז החיים – מדובר במבחן מהותי בו בוחנים היכן בפועל חי אותו אדם ותושב של איזו מדינה הוא.

החזרי מס לעובד בחו"ל

הבחינה היא היכן נמצאת משפחתו, ביתו הקבוע, מספר הימים שבילה בכל אחת מהארצות, מקום העסקתו העיקרי, חשבון הבנק וכו'.

זאת אומרת כי אם הוכרע כי על פי מבחן מרכז החיים העובד נחשב כתושב ישראל יחויב אותו עובד בתשלום מס הכנסה ולא יוכל לקבל על כך החזרי מס.

בנוסף על מבחן מרכז החיים קיימות שתי חזקות מספריות שעמידה בהם מביאה למסקנה כי מרכז חייו של העובד בחו"ל הוא בישראל:

  1. אם שהה העובד בשנת המס לפחות 183 ימים בישראל.
  2. אם שהה העובד בישראל לפחות 30 יום בשנת המס כאשר בשנת המס הקודמת שהה בישראל לפחות 425 ימים או יותר.

החזקות ניתנות לסתירה הן על ידי העובד בחו"ל – הנישום והן על ידי פקיד השומה.

עובד שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי

במקרה כזה החוק מורכב יותר ונדרשת בחינה של כל מקרה לגופו ומבחן מרכז החיים ייושם באופן קפדני. למרות זאת, עובדים שעבדו בחו"ל אצל מעביד ישראלי זכאים לעיתים לקבלת החזרי מס, כיוון שעל פי תקנות מס הכנסה עובד שעבד בחו"ל לא ניתן היה לזכותו ולנכות מתשלומיו את כל ההטבות המגיעות לעובד העובד בארץ.

עובד שעבד בחו"ל וחזר לארץ זכאי להחזרי מס בעבור השנים בהן עבד בחו"ל ונחשב תושב של מדינה זרה, אך מרגע שחזר להתגורר בארץ יחזור לשלם מס הכנסה כתושב המדינה ולא יהיה זכאי עוד להחזרי מס לעובד בחו"ל.

אמנה למניעת כפל מס

קיימות מדינות עמן חתמה ישראל על אמנה למניעת כפל מס על אותה ההכנסה. האמנה היא זו המכריעה את מבחן התושבות ועל פיה ממסים את העובד פעם אחת בלבד.

קבלת החזרי המס

כדי לקבל את החזר המס לעובד בחו"ל על העובד להוכיח את טענותיו בפני פקיד השומה, עליו לאסוף ולהגיש את כל המסמכים הרלוונטיים המוכיחים שהינו תושב מדינה זרה. העובד אף יכול לפנות לחברות המתעסקות בנושא של ההתדיינות מול מס הכנסה.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות