fbpx

החזר מס לעולה חדש

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א- 1961 הינה החוק בישראל בגינו גובה המדינה מס מאזרחיה ותושביה. החזר מס לעולה חדש – העולה זכאי על פי הפקודה בתקופה שלאחר עלייתו ארצה לנקודות זיכוי במס ההכנסה. מאחר ועולים חדשים רבים אינם מודעים לזכותם להטבה סכומי ההטבה המצטברים הינם משמעותיים. על כן עולים חדשים רבים זכאים לפנות למס הכנסה בדרישה להחזרי מס.

איזה החזר מס מגיע לעולה חדש?

סעיף 35 לפקודת מס הכנסה הוא זה המסדיר את הנושא ומאפשר מתן נקודות זיכוי לעולים חדשים. הסעיף קובע כי:

35 (א)- זיכוי לעולה "בחישוב המס של עולה חדש יובאו בחשבון-

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

  1. 1/4 נקודת זיכוי לכל חודש משמונה-עשר החודשים הראשונים לעלייתו לישראל
  2. 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש בשנים-עשר החודשים שלאחריהם
  3. 1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החודשים שלאחריהם."

זאת אומרת שעולה חדש זכאי להטבות בתשלומי מס ההכנסה לתקופה של סך הכל 42 חודשים מעת עלייתו ארצה, וכולל גם תקופות בהן העולה החדש אינו מועסק.

בשנה וחצי הראשונות זכאי ל- 1/4 נקודת זיכוי על כל חודש, בין השנה וחצי לשנתיים זכאי ל- 1/6 נקודת זיכוי לחודש ובין שנתיים וחצי לשלוש שנים זכאי העולה החדש ל- 1/12 נקודת זיכוי בחודש.

סעיף 35 (ד) אף מגדיר מיהו עולה חדש לשם קבלת הטבת המס על פי הפקודה: "עולה – מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י- 1950, או מי שזכאי לאשרה או תעודה כאמור ובידו אשרה או רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב- 1952, תושב חוזר, או מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע שדינם כדין עולה לעניין זה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף 10 (ד) לחוק האזרחות, תשי"ב- 1952".

דחיית תקופת ההטבה

עולה חדש שעלה ארצה ובסמוך לעלייתו החל לשרת בצבא או שהחל ללמוד בלימודים אקדמאים רשאי לבקש לדחות את תחילת זכאותו לנקודות הזיכוי במס עד לתום שירותו הצבאי או תום הלימודים וזאת בכדי שלא יחמיץ את הטבות המס המגיעות לו עקב היותו עולה חדש.

החזר מס לעולה חדש

עולה חדש שבתקופה בה הוא זכאי להטבות המס הללו נעדר מישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים אך פחות משלוש שנים רשאי לדרוש כי תקופה זו לא תיכלל כחלק מהתקופה של 42 החודשים בהם זכאי העולה החדש להטבות המס.

כאשר העובד עבד רק במשך חלק מהתקופה בה זכאי להטבה הוא רשאי לנצלה בגין אותה תקופה שבה כן עבד. זאת אומרת שהעובדה כי לא היה מועסק במשך כל התקופה אינה פוגעת במתן ההטבה.

הטבות נוספות והחזר מס לעולה חדש

בנוסף להטבות אלו זכאי עולה חדש להטבה נוספת בתשלומי המס, עולה חדש יהיה פטור מתשלומי מס על רווחי הון שנוצרו לו כתוצאה ממכירת נכסיו אותם רכש מחוץ לישראל, כאשר חי בחו"ל טרם עלייתו לארץ.

הפטור יינתן לתקופה של 10 שנים מעת עלייתו ארצה. רווחים שיווצרו בתום אותן 10 שנים יחויבו רק על הרווח שנוצר מיום תום הפטור עד ליום מכירתם.

מאחר ומעסיקים רבים אינם לוקחים בחשבון את העובדה שהעובד עולה חדש ואינם מאפשרים את מתן נקודות הזיכוי, עובד שלא קיבל את ההטבה ושילם יותר מס רשאי לפנות למס הכנסה לשם קבלת החזרי מס.

כמו כן עולים חדשים רבים אינם מודעים לזכות זו המגיעה להם ולכן אינם דורשים את ההטבה, במצב כזה החזר המס לעולה חדש יכול להגיע אף לאלפי שקלים.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות