fbpx

החזרי מס בגין תשלום מזונות

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א- 1961 היא החוק מכוחו נגבה המס בישראל, ייתכן ואתם זכאים להחזרי מס בגין תשלום מזונות, הכל במאמר הבא.

הפקודה עוסקת במתן הטבות מס לבן זוג המשלם מזונות בשני מצבים: הראשון כאשר בני הזוג פרודים או גרושים ובן הזוג משלם דמי מזונות לכלכלת ילדיו והמצב השני כאשר בן הזוג המשלם מזונות נישא מחדש וממשיך לשלם מזונות לשם כלכלת ילדיו.

נקודות הזיכוי הן הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה במטרה להקל על אנשים מסוימים בהתאם למאפייניהם האישיים המזכים לטעמה של המדינה בהקלה במס.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

תשלום מזונות הינו חובה המוטלת על בן הזוג שאינו חי ומתגורר עם ילדיו לאחר הפרידה או הגירושים מבן זוגו.

ברוב המקרים מדובר באב שכן הילדים בדרך כלל נשארים בחזקת האם.

האב מחויב להמשיך ולדאוג לכלכלתם של ילדיו, חובת תשלום המזונות אינה תלויה ביכולתו הכלכלית של האב אלא בצורכיהם של ילדיו כגובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט, בין אם בית הדין הרבני או בית הדין לענייני משפחה.

החזרי מס בגין תשלום מזונות
החזרי מס בגין תשלום מזונות

החזרי מס בגין תשלום מזונות – באילו תנאים מגיע החזר?

פקודת מס הכנסה עוסקת במיסוי של בן הזוג המשלם מזונות בשני המקרים (תשלום מזונות לילדים ותשלום מזונות לאישה), להלן פירוט ההטבה:

מתן נקודת זיכוי לאדם המשלם מזונות לכלכלת ילדיו אשר אינו גר עמם:

הפקודה קובעת בסעיף 40 (ב) (2) כי:" "הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

פסקה (1) קובעת מתן נקודת זיכוי לבן הזוג המחזיק בילדים. סעיף 40 (ב) (2) קובע כאמור נקודת זיכוי או חלק ממנה לבן הזוג שאינו מחזיק בילדים אך משתתף בכלכלת הבית. זאת אומרת שאדם המשלם מזונות לילדיו זכאי לקבל על כך הטבות בתשלומי מס הכנסה. בדרך כלל תוענק נקודת זיכוי מלאה על ידי פקיד השומה של מס הכנסה על כל שנה בה שילם מזונות.

מתן נקודת זיכוי לגרוש שנשא אישה אחרת המשלם מזונות לכלכת ילדיו אשר אינו גר עימם:

הפקודה קובעת בסעיף 40א כי: "בחישוב המס של גרוש שהוא בן זוג משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

אדם הממשיך לשלם מזונות לבן זוגו הקודם לשם כלכלת ילדיו ונישא מחדש זכאי לקבל נקודת זיכוי בתשלומי מס הכנסה.

ההטבה במס מגיעה אף לאנשים המכלכלים את ילדיהם שלא חיים עימם, אף אם נולדו מחוץ למסגרת הנישואין.

המסמכים הנדרשים לשם קבלת ההטבה

לשם קבלת ההטבה בתשלומי מס ההכנסה על בן הזוג המשלם מזונות להצהיר על מצבו במקום עבודתו או לפנות לפקיד השומה ולהוכיח קיומו של הסכם גירושים או הסכם תשלומי מזונות, עליו להביא הוכחות נוספות על כך שהינו משלם מזונות. יש צורך בטפסי 106 ממקומות העבודה בו הועסק בשנים הרלוונטיות ופסקי דין או הסכמי גירושין ותשלום מזונות.

במקרים רבים אנשים המשלמים מזונות אינם מודעים לזכויותיהם ולהטבות המגיעות להם ממס הכנסה עקב תשלומי המזונות ועל כן לא מצהירים על מצבם במקום עבודתם או בפני רשויות המס ועל כן זכאים להחזרי מס המוערכים לעיתים אף באלפי שקלים.

אם לא הצהיר על כך אדם המשלם מזונות לילדים שאינם בחזקתו רשאי הוא לפנות לרשויות המס בכדי להתחיל ולקבל החזרים בגין התשלומים שכבר שילם ובכדי לקבל את נקודות הזיכוי בעתיד.

מהצד השני, על מנת לוודא שכל הזכאויות ממומשות, בן הזוג השני יכול לקבל החזרי מס למשפחה חד הורים.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות