fbpx

החזרי מס בגין הפסקות עבודה

החזרי מס ניתנים בסיומה של שנת המס כאשר שכיר מגיש בקשה בדרישה לאותם החזרים לפקידי השומה של מס הכנסה, התאם לתנאי הזכאות השונים. מס הכנסה נגבה בישראל על פי חישוב שנתי מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ובהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק, זאת אומרת שעל כל אדם לשלם מס הכנסה לפי חישוב הכנסותיו השנתיות בהתחשב בנקודות הזיכוי. בפועל משלמים שכירים את תשלומי מס ההכנסה באופן חודשי מתוך מחשבה כי הכנסתו של השכיר תהייה זהה בכל חודשי השנה. נקודות הזיכוי ניתנות בעבור כל חודש עבודה בו מופק תלוש שכר. הפקודה מציינת מקרים ומצבים בהם יהיה זכאי שכיר לקבל החזרי מס מרשויות המס, אחד מהמקרים הללו הוא החזרי מס בגין הפסקות עבודה בשנת המס. במקרה בו שכיר לא הועסק במשך חלק מהשנה, הממוצע השנתי שלו יורד ולכן סכום המס אותו עליו לשלם פוחת.

החזרי המס בגין הפסקת עבודה מאפשרים לעובד להגדיל את השתכרותו במהלך השנה בה הכנסתו ירדה עקב הפסקת עבודתו ובכך מקלים על השכיר. שכיר אשר הועסק במשך חלק משנת המס שילם בחישוב השנתי הכולל מס עודף, לכן נוצר מצב בו מס הכנסה חייב לאותו שכיר כסף והשכיר יהיה זכאי להחזר מס בגין אותם תשלומים עודפים. החזרי המס יתקבלו רק בעקבות הגשת בקשה לקבלת החזרי מס ולא באופן אוטומאטי על ידי רשויות המס.

החזרי מס בגין הפסקות עבודה – הסוגים של הפסקות עבודה בגינן יהיה זכאי שכיר להחזרי מס

הפסקת עבודה

קבלת החזר מס בגין הפסקת עבודה במקרה בו פוטר או התפטר השכיר ממקום עבודתו ושהה למשך חודש אחד לפחות בבית, החזרי מס ינתנו באופן יחסי גם במקרה בו קיבל אותו שכיר בתקופה בה לא עבד דמי אבטלה, רק כאשר דמי האבטלה לא הגיעו ל-100% אחוז ממשכורתו. במקרה של אבטלה נוצר מצב בו התשלום למס הכנסה מחושב כאילו אותו שכיר עבד במשך 12 חודשים ומאחר וזה לא המקרה בפועל התשלום למס הכנסה גבוה ממה שהיה על השכיר לשלם ועל כן זכאי הוא להחזר יחסי.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

חופשה ללא תשלום

החזרי מס לעובד בגין הפסקת עבודתו במהלך שנת מס ינתנו כאשר הפסקת העבודה נוצרה עקב לקיחת חופשה ללא תשלום של מעבר לחודש אחד, ברבים מהמקרים מדובר בנשים שמאריכות את חופשת הלידה שלהן ועל כן זכאיות להחזר מס בגין אותה חופשה ללא תשלום.

דוגמא נוספת היא כאשר מורה או מרצה יוצא לשנת שבתון כאשר לא מדובר בשנת מס מלאה (מספטמבר) אז יהיה זכאי הוא להחזרי מס בגין אותם חודשים בשנת המס בהן היה בחופשת השבתון ולא קיבל משכורת.

מחלה

כאשר העובד חולה ואינו מסוגל לעבוד ומרגע בו ניצל את כל ימי המחלה המוענקים לו על פי חוק או על פי חוזה העבודה שלו, נוצר מצב בו העובד אינו מקבל משכורת עבור ימים אלו ועל כן זכאי להחזרי מס בעבור התקופה בה לא עבד ולא קיבל משכורת.

לשם קבלת החזרי המס בגין הפסקת עבודה על השכיר לפנות לפקיד השומה באזורו ולהגיש בקשה לקבלת החזרי מס. את הבקשה יש להגיש בצירוף טופס 106 מכלל מקומות העבודה בשנים הרלוונטיות.

החזרי מס בגין הפסקות עבודה

אם קיבל דמי אבטלה בתקופה זו עליו לצרף אישורים לכך. מומלץ כי השכיר יתייעץ עם רואה חשבון כדי שיסייע לו בחישוב החזר המס, במהלך החישוב יש להתייחס למשתנים נוספים מלבד הפסקת העבודה כגון תשלומי מהמוסד לביטוח לאומי, קבלת דמי אבטלה, הכשרה מקצועית וכיוצא באלו.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות