fbpx

מהן הוצאות לשכיר העובד מהבית?

הוצאות לשכיר העובד מהביתבשנים האחרונות ניתן לראות גידול רב במספרם של שכירים המבצעים את עבודתם מביתם ולא נדרשים להגיע למשרד במהלך היום יום.

מה שבעבר נחשב בעיני אנשים לפריבילגיה הפך לעניין שבשגרה בעקבות התפתחות אמצעי התקשורת. העסקת שכיר בעבודה מהבית מאפשרת למעביד לחסוך הוצאות רבות. עבודה מהבית עשויה להטיל הוצאות על השכיר בגינן זכאי הוא לניכויים בתשלומי מס הכנסה ולהחזרי מס במידת הצורך.

הפרק השני של פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] עוסק בניכויים וקיזוזים. סעיף 17 לפקודה קובע מהם הניכויים המותרים על פי הפקודה שאותם יש לנכות מההכנסה החייבת במס כיוון שהיו כרוכות בייצור ההכנסה: "לשם ברור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד".

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

זאת אומרת כי שכיר העובד מביתו זכאי לנכות חלק מהוצאות הבית שלו ולקבל החזרי מס בגין הוצאות שהיו לו ונועדו לשם ייצור ההכנסה.

הניכוי יותר כאשר מדובר בהוצאות אותן מוציא השכיר והמעביד אינו משלם לו עליהן החזרים כלשהם. לעיתים יאושר ניכוי אך ורק של חלק מההוצאות מאחר ומדובר בהוצאות מעורבות (מאחר והוא גם גר שם הניכוי יותר רק בעבור הוצאות שהוצאו לשם ייצור ההכנסה).

כיצד מקבלים את מה שמגיע?

לשם קבלת הניכוי בהוצאות על השכיר להוכיח כי הוצאות מסוימות מהוצאות הבית שימשו לייצור הכנסתו. אבנר הייזלר מציע לתעד את ההוצאות הללו ע"י שמירת מסמכים, קבלות וכל תיעוד נוסף. ההוצאות המותרות לניכוי לשכירים העובדים מהבית הן בדרך כלל הוצאות על תשלום שכר הדירה החלקי (החלק בבית המשמש כמשרד), הוצאות פחת על רכישת/בניית דירה, חלק מתשלומי הארנונה והמים, חשמל, ועד בית, תשלומי טלפון, גז. הניכויים יתאפשרו כאמור בהתאם לחלק היחסי המשמש את השכיר לשם עבודתו מהבית ורק כאשר ישנה הפרדה ברורה בין השימוש הביתי לשימוש לצורכי העבודה.

נוסף על הוצאות אלו יכול לדרוש השכיר ניכוי מתשלום המס על הוצאות נוספות הנדרשות לצורך העבודה מן הבית כגון הוצאות מחשב, נייר צילום, מדפסת, תוכנות מסוימות שנרכשו לשם העבודה, ספרות מקצועית וכיוצא באלו בנוסף ינוכו גם הוצאות שהוצאו לצורך תיקון הציוד. הוצאות המשמשות לצורך ייצור ההכנסה בלבד אשר יוכרו ככאלו על ידי מס הכנסה ינוכו במלואן.

הוצאות לשכיר העובד מהבית

הוצאה נוספת אותה ניתן לנכות הינה תשלומי ריבית משכנתא בשל רכישת דירה. ההוצאה תנוכה רק כאשר הדירה רשומה על שמו של השכיר בלבד, ניתן לנכות עד 80% מהחלק היחסי של הריבית המותרת בניכוי.

עובדים אשר הוצאות אלו לא נוכו להם מתשלומי מס הכנסה זכאים בסיומה של שנת המס להגיש בקשה לקבלת החזרי מס בעבור אותן הוצאות ששימשו בעבור ייצור ההכנסה בצירוף דו"ח מס להחזר. לשם קבלת החזרי המס על השכיר העובד מביתו לפנות לפקיד השומה של מס הכנסה ולהגיש בקשה להחזרי מס. החזרי מס יתאפשרו רק כאשר השכיר יוכל להוכיח כי ההוצאות עליהן הוא דורש החזר הוצאו לשם ייצור ההכנסה ולא לשימוש ביתי וכאשר המעביד לא שילם החזרים בעבור אותן ההוצאות.

כאשר ההוצאות חיוניות לשם עבודתו של השכיר וכאשר אין מניעה חוקית להתיר את ההוצאה. המעביד אינו מחויב על פי החוק לשלם החזרים בעבור הוצאות אלו של שכירים העובדים מהבית, המעביד ישלם את ההחזרים רק במקרה בו עוגן הנושא בחוזה העבודה בין השכיר למעביד.

המסמכים הנדרשים לשם קבלת החזרי מס בעבור אותן הוצאות המותרות לניכוי הינם טפסי 106 מכלל מקומות העובדה של השכיר בשנים הרלוונטיות בגינן הוא דורש החזרי מס ובצירוף קבלות על תשלומי ההוצאות.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות