החזרי מס לשכירים על פי הפקודות של מדינת ישראל לדיני החזר מס

מס הכנסה נגבה מאזרחי ותושבי המדינה מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961. המס נגבה משכירים ועצמאים בהתאם לרמת הכנסתם, ובמקרים רבים נוצרים מצבים בגינם נגבה מס עודף מאותם שכירים או עצמאים ועל כן זכאים הם לקבלת החזרי מס.

החזרי מס אינם מוחזרים באופן אוטומטי אלא, אדם שמאמין כי הינו זכאי לקבלת החזר נדרש לפנות לפקיד השומה הקרוב לאזור מגוריו ולהגיש בקשה מסודרת. ההחזרים ניתנים באופן רטרואקטיבי, בסיומה של שנת המס לאחר שבמהלך השנה שולם המס כחוק. ניתן לקבל החזרים בעבור שש השנים האחרונות ולא מעבר לכך. בשנים האחרונות הפכו החזרי המס לנפוצים מאוד בעיקר בקרב ציבור השכירים. כך שיותר ויותר שכירים פונים לרשויות המיסים בתביעה לקבלת כספים המגיעים להם.

הנושא נפוץ כאמור בעיקר אצל שכירים מאחר ותשלום מס ההכנסה נעשה אצלם באופן חודשי על ידי הפרשה של הסכום בתלוש המשכורת, למרות זאת חישוב המס נעשה באופן שנתי ועל כן עלול להיווצר פער בין החישוב החודשי לחישוב השנתי.

ההחזרים עשויים להתקבל מסיבות שונות כמו מצב אישי בגינו יהיה זכאי אותו אדם לתנאים מזכים, זיכויים, ניכויים, הטבות שונות וכללים שונים המאפשרים הפחתה בתשלומי מס ההכנסה.

סיבות עיקריות לזכאות שכירים

תקופות במהלך השנה בהם השכיר לא היה מועסק אם בגין אבטלה, שנת שבתון, חופשת לידה וכו'. ההחזרים נפוצים אף בעקבות משיכת כספים מקופות גמל או ביטוחי חיים, מוגבלויות רפואיות של השכיר או של אחד מבני משפחתו, החזרים בגין הוצאות רפואיות על טיפולים שונים.

שכירים רבים אף זכאים לקבלת החזרי מס הכנסה ממספר מקומות במקביל, תרומות, מגורים באזורים מסוימים, מצב משפחתי או השכלתי וכו'.

במקרים רבים השכיר אינו מודע לעובדה כי הינו זכאי לקבלת הקלות מס או נקודות זיכוי במס ועל כן אינו מדווח על מצבו למעבידו. משלא עושה זאת השכיר משלם תשלום גבוה ממה שאמור היה לשלם בפועל ועל כן זכאי להחזרים כספיים שעשויים להצטבר גם לאלפי שקלים.

משהבין השכיר כי הינו זכאי לקבלת החזרי מס עליו להגיש בקשה להחזר ברשות המיסים, בקשה עליו לצרף טפסי 106 מכל מקומות העובדה הרלוונטיים (בהם שילם מס הכנסה עודף).

בנוסף על השכיר לצרף לבקשה את כל האישורים הנדרשים לשם הוכחת טענתו, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אבטלה, לידה, פגיעת עבודה או שירות במילואים. עליו לצרף פירוט בנוגע להפקדותיו לקופת הגמל, ביטוחי חיים וכיוצא באלו.

לאחר הגשתה תיבחן הבקשה על ידי פקיד השומה שיקבע האם אכן זכאי השכיר להחזרי מס, משהחליט כי הוא זכאי להחזרים יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק של השכיר. זמן הטיפול בבקשה לקבלת החזרי מס לשכירים נע בין שישה לתשעה חודשים ויותר בהתאם לעומס המוטל על פקידי השומה.

החזרי מס לעצמאיים

החזר מס פחות נפוץ אצל עצמאים מאחר ואלו האחרונים מחויבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה בו עליהם לפרט הכנסותיהם השונות. בהתאם לדו"ח שהוגש על ידי אותו עצמאי יקבע פקיד השומה אם המס ששולם בתחילת השנה גבוה או נמוך מהסכום אותו חייב העצמאי ולכן ישנם פחות סיכויים כי יחולו טעויות.

למרות זאת פקודת מס הכנסה מסדירה בכל זאת גם את נושא החזרי מס לעצמאיים במקרה של תשלום יתר מס. הפקודה קובעת כי בכדי שעצמאי יהיה זכאי להחזר מס עליו לעמוד במספר תנאים כמו שהדו"ח שהוגש לידי מס הכנסה מבוסס על ספרי החשבונות שלו שמולאו כחוק.

הגנה
Sending
User Rating 3.67 (3 votes)
סגירת תפריט