מס הכנסה שלילי

אחת מהטענות העיקריות, המופנות כנגד שוק העבודה הישראלי, היא כי מבחינת יותר ויותר עובדים, העבודה לכשעצמה אינה אמצעי מספיק לצורך קיום בכבוד, כמו לדוגמא, מטפלות שצריכות הטבה של מס הכנסה שלילי על מנת לגמור את החודש.

שכן כיום לאור המשכורות הנמוכות המקובלות בענפים רבים במשק, ויוקר המחיה ההולך ומאמיר, יותר ויותר עובדים, גם אלו המועסקים במשרה מלאה, אינם נהנים מהכנסה מספקת על מנת לצלוח את החודש, קל וחומר על מנת להפריש לחיסכון עתידי לצורכי חירום.

במטרה להתמודד עם מגמה מסוכנת זאת ועל מנת להימנע ממצב בו תושבים ישראלים יבחרו שלא להיכנס כלל למעגל העבודה, עקב המשכורות הנמוכות, ולחלופין להסתמך על קצבאות המוסד לביטוח לאומי, ממשלת ישראל השיקה יוזמה, במסגרתה עובדים המקבלים שכר נמוך, יהיו זכאים לקבלת "מענק עבודה", המוכר גם כמס הכנסה שלילי.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת אינדיגו פיננסים אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.
בדקו האם אתם זכאים במחשבון החזרי המס >>>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

מענק זה, לו העובד יהא זכאי אחת לשנה, ובכפוף לקריטריונים, מטרתו להבטיח כי אדם עובד יוכל לפרנס את עצמו בכבוד, וכפי שמקובל בכל רחבי העולם המערבי.

 

אילו עובדים במשק זכאים לקבלת מענק עבודה או למס הכנסה שלילי?

בהתאם לקריטריונים, מענק עבודה, או מס הכנסה שלילי, יוענק לעובדים שכירים, העומדים בקריטריונים שבחוק. יצוין בהקשר זה, כי בהתאם לנהלים, אמנם גם עובדים עצמאיים עשויים ליהנות ממס הכנסה שלילי, אך בניגוד לעובדים שכירים, עצמאים לא ייהנו ממענק כספי, אלא מקיזוז בגין תשלומי המס, הנגבים מהם במסגרת עבודתם.

כתוצאה מכך, עובדים רבים בישראל, המוגדרים להלכה כעצמאיים אך בפועל כבולים לחוזה עבודה מול מעסיק יחיד, ומנהלים מולו קשרי עובד-מעביד לכל דבר ועניין, אינם זכאים ליהנות מקצבת עבודה, בדומה לחבריהם השכירים, אלא לקיזוז מס בלבד, מה שלאור משכורתם הנמוכה מהווה פעמים רבות כקיזוז שולי למדי.

סוגיה זו עלתה לכותרות בתקופה האחרונה במיוחד ביחס למטפלות, המועסקות במעונות היום הפועלים מטעם משרד התמ"ת. אף שמטפלות אלו מועסקות בפועל במעון יחיד, ונדרשות לפעול בהתאם לנהלים במקום העבודה, הרי שבפועל, מבחינה חוקית הן מוגדרות כעובדות עצמאיות, ומשכך קיים פער משמעותי בין תנאי העסקתן ובין תנאי ההעסקה של עובדים שכירים באותה הסיטואציה.

מס הכנסה שלילי

הדבר בא לידי ביטוי גם ביחס למענק העבודה, כאשר המטפלות, מתוקף הגדרתן כעצמאיות, אינן זכאיות לקבלת מענק העבודה במתכונתו לשכירים, אלא אך לקיזוז מס, מה שלאור משכורתן הנמוכה, רחוק מלהוות פיצוי מספק, ובמיוחד לאור אופי עבודתן השוחק והאינטנסיבי.

עט על מספרים

מס הכנסה שלילי או תוכנית מענק הכנסה מהווים תוספת להכנסה החודשית לעובדים המשתכרים עד לרמת שכר מסוימת. גובה המענק ייקבע על פי השכר הממוצע של השכיר מהכנסתו בצירוף הכנסות נוספות של השכירים או בני זוגם. את החזרי מס הכנסה שלילי זכאים לקבל שכירים ועצמאיים העומדים בתנאים מסוימים.

להחזר מס הכנסה שלילי זכאים שכירים ושכירות שבמהלך שנת המס הייתה להם הכנסה מעבודה ועומדים בתנאים המתאימים, בהתאם לתקנות החזרי מס לשכירים.

 

תנאי הזכאות למס הכנסה שלילי

  1. שכיר בין הגילאים 23- 55 אשר לו ילדים שטרם מלאו להם 19 במהלך שנת המס המדוברת, או שכיר מעל גיל 55 גם כאשר אין לו ילדים.
  2. שכיר אשר מלבד דירת המגורים שלו, הוא בן/בת זוגו או ילדיו התלויים בו מבחינה כלכלית אינם בעלים של יותר מ-50% בזכות כלשהי במקרקעין במהלך שנת המס המדוברת.
  3. שכיר אשר מתקיים אצלו אחד מהשניים הבאים:
  4. כאשר לשכיר ילד אחד או שניים או שגילו מעל 55 ואין לו ילדים וכאשר כלל הכנסותיו מעבודתו בשנת המס חלקי מספר החודשים שעבד גדולה מ-2040 ש"ח וקטנה מ- 6034 ש"ח.
  5. כאשר לשכיר שלושה ילדים או יותר וכלל הכנסותיו מעבודתו בשנת המס חלקי מספר החודשים שעבד גדולה מ- 2040 ש"ח וקטנה מ- 6645 ש"ח.

הסכומים המתוארים לעיל עשויים להשתנות משנת מס אחת לשנייה.

לעומת זאת נקבעו כללים למקרים בהם שכיר לא יהיה זכאי לקבלת מס הכנסה שלילי:

  1. שכירים אשר הכנסתם נובעת ממעסיק שהינו קרוב משפחתם מקרבה ראשונה (הורה, צאצא, בן זוג וכו').
  2. שכירים אשר הכנסתם נובעת מחברה בה הם או קרוב משפחתם הוא אחד מבעלי השליטה בחברה.

עובדים שבמהלך חלק משנת המס הועסקו על ידי קרוב משפחתם ובחלק אחר של השנה הועסקו על ידי מעסיק שאינו קרוב משפחתם יהיו זכאים להחזר מס הכנסה שלילי רק בעבור הזמן בו הועסקו על ידי מעסיק שאינו קרוב משפחתם.

 

יוזמה חדשה – מטפלות יזכו לקבל מס הכנסה שלילי

במהלך חודש אוקטובר 2015, וביוזמתו של יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, המכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת דגל התורה בכנסת ה-20, אישרה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק מטעמו, לפיה עובדות המועסקות כמטפלות באחד ממעונות היום, הפועלים במסגרת משרד התמ"ת, יהיו זכאיות אף הן לקבלת מענק עבודה שלילי, ולא רק לקיזוז מס, כפי שבוצע עד עכשיו.

חשוב לציין כי הצעת החוק החדשה אינה באה על מנת לשנות את אופיו של מענק העבודה באופן גורף, או לשנות את אופן הגדרתם של עובדים מסוימים במשק כשכירים לעומת עצמאיים. הצעת החוק החדשה מחריגה במפורש את מעמדן החוקי של המטפלות, ומגדירה כי חרף מעמדן המשפטי כעובדות עצמאיות, הן יהיו זכאיות לקבלת מענק העבודה, בדומה לעובדים שכירים במשק בעלי אותו שכר חודשי.

מבחינת המטפלות, מדובר בבשורה משמעותית, המקנה להן, לבד מסכום המענק השנתי אשר עשוי להצטבר לסכומים ניכרים לאורך השנים, גם הכרה במעמדן המשפטי הייחודי במסגרת דיני העבודה, בתור עובדות עצמאיות מחד, אשר זכאיות מאידך ליהנות, לפחות באופן חלקי, מהטבות מסוימות המוקנות לשכירים, מה שמהווה פתח לשיפורים נוספים בתנאי העסקתן בעתיד.

 

הגשת תביעה להחזר מס הכנסה שלילי

בכדי לקבל החזר מס הכנסה שלילי על השכיר לפנות לסניף באופן עצמאי לאחד מסניפי דואר ישראל במטרה להגיש תביעה לקבלת החזר מס הכנסה שלילי, עליו להגיע בצירוף תעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק בו מנוהל חשבונו של השכיר. הגשת התביעה להחזר מס הכנסה שלילי אינה כרוכה בתשלום.

בסניף הדואר ימולא טופס התביעה יחד עם פקיד הדואר, כאשר החלק העליון של הטופס – אישור הגשת התביעה יועבר לשכיר ואילו החלק התחתון של הטופס יוגש לרשויות המס.

הכרעה בתביעה: תוך 90 יום מעת קבלת התביעה או עד חודש יולי של אותה שנה (המאוחר מבין השניים) תכריע רשות המס האם זכאי השכיר לקבלת החזר מס הכנסה שלילי. רשות המס תכריע מה יהיה גובה החזר מס ההכנסה השלילי בהתאם להכנסות השכיר ובן/בת זוגו, הכנסות נוספות ומספר הילדים.

 

קבלת המענק

המענק מתקבל בתשלומים לחשבון הבנק של השכיר בהתאם לתאריך בו הוגשה הבקשה – כאשר מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם לזמן בו הוגשה התביעה. ככל שהוגשה הבקשה מוקדם יותר במהלך השנה יחולק ההחזר השלילי של ממס הכנסה לתשלומים רבים יותר (בין ארבעה תשלומים לשני תשלומים שווים).

ערעור על ההחלטה: שכיר שנדחתה תביעתו להחזר מס הכנסה שלילי זכאי להגיש ערעור על ההחלטה, הערעור יוגש בכתב לידי פקיד השומה הקרוב למקום מגוריו תוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה בתביעתו. על החלטת פקיד השומה בערעור ניתן להגיש ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו מתגורר השכיר.

על מנת לקבל את מענק מס ההכנסה השלילי, עליכם להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה שלילי עליכם לגשת באופן פיזי לאחד מסניפי דואר ישראל ולהגיש שם את הבקשה.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
אני ממש מתרגשת, זאת הפעם הראשונה שהתהליך הזה מצליח לי והכל בזכות הכישורים הנהדרים של שי המקסים!
רותי נירים-אוחנה
רותי נירים-אוחנה
11:22 21 Jun 20
יחסי האנוש של נציגי החברה פשוט מדהימים! כל כך הרבה סבלנות בתחום כל כך תובעני, ראוי לציון!
תמר מבורך
תמר מבורך
09:28 19 Jun 20
השארתי פרטים באתר... חזרו אליי ביום שלמחרת ועשו עליי רושם של חברה רצינית, החלטתי ללכת על זה והתחלנו בתהליך. חייב לציין שלא היה נדרש הרבה מהצד שלי. בתוך זמן קצר קיבלתי את הצ'ק עם הכסף
מרים לסרי
מרים לסרי
13:00 17 Jun 20
יישר כוח על העבודה המאומצת והתוצאות המרשימות
קובי ברלוט
קובי ברלוט
10:25 16 Jun 20
מהיום שקיבלתי החזר מס בזכות השירות של חברת "הגנה" אני לא מפסיק לספר לחברים קרובים על זה שיש אפשרות שמגיע להם כסף מהמדינה
Danny Fisher
Danny Fisher
09:39 14 Jun 20
תודה שליוותם אותי לאורך כל המסע של החזרי המס! התוצאות מעוררות השראה בלעדיכם זה לא היה קורה!
Marina Sostovskiy
Marina Sostovskiy
11:25 11 Jun 20
מודה לכם מאוד! קיבלתי את כספי בחזרה ובמידה ובשנה הבאה אהיה צריכה את אותו השירות אפנה אליכם מבלי להסס
קורל לוי
קורל לוי
13:18 10 Jun 20
לא האמתי למראה עיניי! צ'ק עם החזר המס בתיבת הדואר שלי :-)
מירב אלימלך
מירב אלימלך
13:04 08 Jun 20
אין עליכם!! שיחקתם אותה בענקקקק, אתם לא מבינים כמה שאני מאושרת מההחזר שקיבלתי
אורטל שמש
אורטל שמש
10:40 07 Jun 20
לא תליתי תקוות בבדיקה של חברת "הגנה" על החזרי מס שמגיעים לי ובכל זאת קיבלתי תשובה חיובית. בסופו של התהליך קיבלתי כמה אלפי שקלים.
שלום ספקטור
שלום ספקטור
11:54 04 Jun 20
אחרי שבשנה שעברה עשיתי את תהליך החזרת המס בחרתי השנה בחברת הגנה בגלל עמלת שכר טירחה יותר נמוכה. אני שמח מאוד שעשיתי את זה ועל כן רושם את ההמלצה הזאת
מאור מלול
מאור מלול
13:07 03 Jun 20
השם יברך אתכם! עזרתם לי בכסף שהיה מאוד חסר לי
מאיה אזולאי
מאיה אזולאי
10:13 02 Jun 20
שולחת לכם מילים חמות על הטיפול המסור והקפדני, לא מובן מאליו לקבל שירות כזה.
נופר צמח וייס
נופר צמח וייס
11:30 31 May 20
בשתי מילים: מקצועיים ואיכפתיים! נתנו לי תחושה שיש על מי לסמוך והתוצאות בסיומו של התהליך היו לשביעות רצוני המלאה
אדיר חורש
אדיר חורש
10:29 29 May 20
עמלת שכר הטירחה בהחלט הוגנת בהשוואה לחברות אחרות בתחום
אורי סלע
אורי סלע
11:26 27 May 20
התחלתי את התהליך עם חששות, חשבתי שלא ממש ישימו עליי ושאקבל את המגיע לי רק אחרי שנה שנתיים (אם בכלל). לא האמנתי שהתקשרו אליי והודיעו על ההצלחה בהחזר המס בתוך זמן קצר כל כך
מיכאל צור
מיכאל צור
10:40 26 May 20
שירות אמין וישר! כמישהו מתעסק בנושא רגיש כמו הכסף שלי הדבר החשוב לי ביותר הוא האמינות
Dima Arinshetain
Dima Arinshetain
11:45 24 May 20
בתחום שאני לא מבין אני מעדיף לתת למקצוענים לעשות את העבודה. בחברה הזאת קיבלתי שירות הרבה מעל למצופה ותוצאות מרשימות, מודה לכם מאוד!!
סמיון קשתי
סמיון קשתי
09:47 21 May 20
אהבתי מאוד את צורת העבודה שלהם! עשיתי פעם תהליך דומה אצל חברה אחרת והרגשתי שמורחים את הזמן, בחברה הזאת העבודה נעשתה בזריזות והכסף הגיע בתוך זמן קצר יחסית
יעקב קובי כהן
יעקב קובי כהן
12:57 19 May 20
עשו בעבורי את כל התהליך מתחילתו ועד סופו! ברור שזה לא בחינם אבל עדיין קיבלתי החזר כספי בלי לעשות יותר מדיי
דורין דוידסון
דורין דוידסון
10:00 16 May 20
אין לי מילים! זה תמיד כייף לקבל כסף ואם זה מהחזרי מיסים יפה שעה אחת קודם!!
Rotman Lucy
Rotman Lucy
11:52 23 Mar 20
הסכום שאמרו לי בתחילת התהליך היה סכום קרוב מאוד למה שקיבלתי בסופו של דבר. ממליץ עליהם בחום!
יואב שריד
יואב שריד
16:56 22 Mar 20
חיפשתי שירותי החזרי מס בגוגל והגעתי אל החברה הזאת שהיתה פשוט 10. שירות מקצועי, יחס אישי ותוצאה מרשימה
שרי גבעון
שרי גבעון
15:35 21 Mar 20
עושים את העבודה במקצועיות ובלי ביזבוזי זמן מיותרים.הופתעתי לראות צ'יק בתיבת הדואר שלי בלי הרבה מאמץ מצידי ועם עמלה סבירה של שכר טירחה
Sagi Elbaz
Sagi Elbaz
15:25 20 Mar 20
אני מרגישה שקיבלתי שירות מצוין וכמובן ששמחה מאוד על התוצאה הסופית! במידה ואצטרך לעשות את התהליך הזה שוב בשנה הבאה אני יודעת שיש לי על מי לסמוך
ספיר נתן
ספיר נתן
15:14 19 Mar 20
שירות סופר מקצועי ומדויק! לא מפספסים שום פרט ונותנים הרגשת ביטחון
אביטל פורת פרידמן
אביטל פורת פרידמן
16:14 18 Mar 20
לא חשבתי שמגיע לי החזר מס מהמדינה אבל אחרי מחקר קצר בגוגל הבנתי שיש מצב שכן מגיע לי. עשיתי מספר טלפונים לחברות המפורסמות באינטרנט ובחרתי בחברה שנשמעה לי המקצועית ביותר. לא האמנתי שבתוך זמן קצר כל כך אקבל בחזרה סכום כסף לא מבוטל. מודה לכם מאוד!
ליאת כליף
ליאת כליף
15:11 17 Mar 20
גם לי כמו עוד הרבה אחרים כל הנושא הזה של החזרי מס לא היה מוכר. בשיחה עם ידיד הבנתי שאני יכולה לקבל סכום כסף בחזרה על מיסים ששילמתי סתם, קיבלתי המלצה על החברה הזאת שלקחו את התיק שלי ברצינות והחזירו לי כסף שלא ידעתי בכלל שמגיע לי, מבחינתי נפל עליי כסף מהשמיים - ברכה!
אביגיל פינטו
אביגיל פינטו
14:37 16 Mar 20
זה כבר כמה שנים שאני משתמש בשירותים של "הגנה החזרי מס" ועם הזמן הפנתי אליהם יותר מ-10 חברים. אנשים מקצועיים ובעל ניסיון רב ככה שגם אם יש איזה משהו בילתי צפוי הם יודעים לתת מענה מיידי
אריק טולדנו
אריק טולדנו
15:51 15 Mar 20
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות