fbpx

החזר מס מהפסדים

הכנסות ורווחים ממקורות שונים ממוסים על ידי מס הכנסה ולמעשה כל אחד משלם מס על פעולות רבות – קבלת שכר, עבודה כעצמאי, רווחים מהשקעות בניירות ערך, ריבית על פיקדונות וקרנות, מס שבח מקרקעין מנכסי נדל"ן, רווחים מהשקעות בחו"ל ועוד.  במקרים רבים תשלום המס מתבצע בצורה אוטומטית – המעסיק מנכה את ניכויי החובה מהמשכורת, הבנק מבצע את ניכוי מס ריווחי ההון מהרווחים בבורסה כאשר סוגי הכנסות בודדות מחייבות דיווח ידני ותשלום על הרווחים. לעומת זאת, החזרי מס ברוב המקרים אינם מבוצעים באופן אוטומטי ומחייבים מעורבות ופעולה אקטיבית שלכם. במאמר זה נסקור כיצד תוכלו לקבל חלק מההפסדים שלכם בחזרה וזאת באדיבות מס הכנסה בישראל ותוכלו לדעת האם תוכלו לקבל בצורה חלקית או מלאה החזר מס מהפסדים.

 

 

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

קבלת החזר מס מהפסדים בפעילות בשוק ההון

ככל שיש לכם פעילות משמעותית יותר בשוק ההון כך סביר להניח שמס הכנסה חייב לכם כסף. אתם שואלים כיצד? ובכן קיימים תרחישים רבים בהם לא ניצלתם הפסדים ושילמתם מס ביתר על הרווחים.

 

דוגמה ראשונה:

במידה ויש לכם מספר חשבונות בנק עם פעילות בשוק ההון, כאשר בחשבון אחד יש לכם רווחים ובאחר הפסדים, או במידה ויש לכם רווחים בשוק ההון והפסדי הון אחרים או חשבון ני"ע בחו"ל ובו הפסדים עליכם הגיש דוח על אותה שנת המס על מנת לקבל בחזרה מס ששולם ביתר.

לא רבים יודעים אולם גם אם לא היו לכם רווחים כלל באותה שנת מס, עליכם להגיש דוח אישי על מנת שתוכלו לקזז את ההפסדים בשנים הבאות. אם לא הגשתם דוח – לא תוכלו לקזז את ההפסדים.

החזר מס מהפסדים

 

דוגמה שנייה:

בשנת 2012 היו לכם הפסדים בשוק ההון של 40,000 ש"ח.

בשנת 2014 היו לכם רווחים של 50,000 ש"ח. מהם נוכו 12,500 ש"ח מס על ידי הבנק.

אתם יכולים לקזז את ההפסד משנת 2012 מהרווח שנוצר בשנת 2014 ולקבל בחזרה סכום של 10,000 ש"ח! (כלומר לשלם מס על רווח של 10,000 ש"ח בלבד).

הפסדים שוטפים (כלומר באותה שנת המס)  ממימוש ניירות ערך ניתן לקזז מכל הכנסה מדיבידנד או מריבית אשר מקורם בניירות ערך אחרים ובתנאי ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%.

ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך גם משבח מקרקעין ומכל רווח הון אחר.

הפסדים מועברים מניירות ערך כבר לא ניתן לקזז מהכנסות ריבית ודיבידנד

 

קבלת החזר מס מהפסדים במקרקעין

מס שבח מקרקעין משולם כאשר יש רווח הון במכירת דירה, חנות, מגרש או כל נכס אחר. אבל מה קורה כאשר יש הפסד?

במקרה כזה, אתם מדווחים למס שבח על ההפסד וכמובן לא משלמים מס.

הפסד זה שווה לכם כסף! אותו תוכלו לקזז מרווחי הון אחרים שיש לכם בנדל"ן ואף לקזזו מרווחים שנוצרו ממקורות אחרים!

באותה שנת המס תוכלו אף לקזזו מרווחים פירותיים – כלומר מהכנסת עבודה.

 

קבלת החזר מס מהפסדים בהשכרת בניין

אם אתם משכירים דירה, חנות או נכס נדל"ן אחר ונוצר לכם הפסד בשנה מסויימת, תוכלו לקזז הפסד זה מרווחים בשנים הבאות שנוצרו בשנים הבאות מהשכרת יחידות באותו הבניין.

בנוסף אם בעתיד תמכרו את הבניין או הנכס ברווח, תוכלו לקזז את ההספד שנצבר מרווח ההון ובכך לשלם פחות מס שבח.

 

קבלת החזר מס מהפסדים שנוצרו בחו"ל

השקעתם באפיק המניב דיבידנד או ריבית בחו"ל? ניתן לקזז הפסדים ממקור פסיבי (כלומר הפסדים שאינם נובעים ממשלח יד או עסק) מכל רווח שנובע מהכנסה פסיבית בחו"ל ולהעביר הפסדים שלא נוצלו לשנים הבאות. לצורך כך יש להגיש דוח שנתי באות שנה שאחרת לא תוכלו לנצל הפסדים אלו בשנים הבאות.

 

קבלת החזר מס מהפסדים בחו"ל

הפסדים הנובעים מהשקעות בנדל"ן או במקורות אחרים נחשבים הוניים. ניתן לקזז מכל הפסד הוני גם בשנים הבאות ובתנאי שהוגש דוח לשנה בה נוצר ההפסד.

מניסיון, רבים נוטים להזניח את נושא הטיפול בהפסדים וההכרה בהם לצורכי מס. להלן מקרים נפוצים בהם ניתן לקבל החזרי מס הנובעים מניצול הפסדים אלו:

  • השקעה בנדל"ן – במקרים רבים רכישת קרקע חקלאית מניבה הפסד במכירה.
  • הפסדים בניירות ערך בארץ ובחו"ל.
  • רכישת נכס להשקעה כאשר מחיר המכירה אינו עולה על עלות הרכישה וההשקעות בשיפוצים והשבחה.
אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות