fbpx

החזר מס בעקבות חל"ת

שנת 2020 הייתה לא שגרתית עבור כולם ובפרט, עבור עובדים שכירים, אשר חלקם מצאו את עצמם מאבדים את מקום עבודתם, בשל משבר הקורונה. הדבר הוביל לכך, שרבים מם העובדים נקלעו למצב כלכלי לא קל. חלק מהעובדים הוצאו לחופשת חל"ת, בעוד שעובדים אחרים הועברו למשרה חלקית, תמורת שכר נמוך יותר וכד'. ניתן לומר כי שוק העבודה בכללותו חווה משבר אשר השפיע הן על עסקים עצמאיים והן על עובדים שכירים וניתן לקבל החזר מס בעקבות חל"ת.

השינויים במצב התעסוקתי של שכירים משפיע הן על השכר שהם מרוויחים והן על גובה המיסים שהם נדרשים לשלם.

 

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

ניכוי מס משכר העובדים

בהרבה מצבים, מס הכנסה גבוה מנוכה משכרם של עובדים, אשר יכול הוא להגיע אפילו לאלפי שקלים. ייתכן, כי נגבה מס יתר על המידה ורשות המיסים לא אחראית להחזיר את ההפרשים לעובד השכיר, אלא מתפקידו לפנות אליה ולבקש את החזר המס, באם ימצא כי מגיע לו.

תשלום של מס הכנסה גבוה נוצר כתוצאה מכך שהינו מחושב לפי בסיס שנתי ולכן, בכל חודש מופרש ממשכורתם של עובדים שכירים – מס, באופן פרופורציונאלי, בהתאם למה שהם נדרשים לשלם עבור שנה שלמה. ניכוי המס נשען על ההנחה כי העובד ישתכר במהלך כל חודשי השנה במשכורת זהה ובהתאם לכך, המס שינוכה ממשכורתו יהיה זהה בכל חודש.

מסיבה זו, עשויים להיווצר פערים, בין המיסים שהיה צריך העובד לשלם ובין המיסים שנגבו ממנו בפועל. באם יתברר בסוף השנה כי המס שנגבה ממנו הינו גבוה יותר ממה שנדרש הוא לשלם בפועל, ייתכן כי וכל הוא לקבל החזרי מס.

החזר מס בעקבות חל"ת – חישוב מס הכנסה

ככלל, מס הכנסה הינו גוף שגובה מיסים בגין ההכנסות המדווחות, של כלל אזרחי המדינה. מדי חודש בחודשו, כל מקום עבודה מעביר דיווח למס הכנסה בנוגע לגובה השתכרות העובדים שהוא מעסיק ובהתאם לכך, מנוכה מס משכרם של העובדים, ע"י מס הכנסה.

אולם, ייתכנו מצבים בהם היקף משרתו של עובד מצטמצם והדבר איננו מדווח למס הכנסה ולפיכך, לרוב, עשוי להתרחש מצב שבו העובד משתכר בפחות, אך המס המס שנגבה ממשכורתו נשאר זהה לזה שהיה נגבה כאשר היה משתכר בשכר מלא (לפני שהיקף המשרה שלו הצטמצם).

באופן זה, עשוי להצטבר לטובתו של העובד – הפרשי שכר שהוא זכאי יהיה לקבל, אולם, יהיה עליו לפנות בבקשה יזומה בכדי לקבל את החזרי המס המגיעים לו והדבר מתבצע בד"כ באמצעות הגשת טפסים ומסמכים רלוונטיים.

החזר מס בעקבות חל"ת
החזר מס בעקבות חל"ת

דמי חל"ת עבור תקופת הקורונה

חל"ת, אשר משמעותה הינה "חופשה ללא תשלום, מתאשר מצב שבו העובד נתון במצב שבין תעסוקה ובין אבטלה. בתקופת ימי הקורונה, תפס המושג "חל"ת" תאוצה, כאשר בהרבה מקומות עבודה, הוצאו עובדים שכירים לתקופת חל"ת, עקב פיטורים, עקב צמצום היקף המשרה שלהם ועוד.

הדבר נבע כתוצאה מהסגרים שהוטלו על המדינה, כאשר מקומות העבודה, מצד אחד החליטו שהם אינם מפטרים את העובד, אך מצד שני, לא היה באפשרותו לשלם לו משכורות, בשל המשבר הכלכלי שאליו הם נקלעו. הפעילות הכללית של המשק הצטמצמה והדבר הביא לצמצום בכמות העובדים וכתוצאה מכך, נוצר מצב בו הרבה עובדים נכנסו לתקופה של חל"ת.

באופן רגיל, עובד איננו משתכר בתקופה בו הוא נמצא בחל"ת, אולם במהלך תקופת הקורונה, שולמו תשלומי חל"ת לעובדים השכירים, שנפלטו ממקומות העבודה כתוצאה מהמשבר.

 

מצבים בהם קיימת זכאות לקבלת החזר מס

ככלל, החזרי מס ניתן לבקש עד 6 שנים לאחר סיומה של שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזרים. קיימים מצבים שונים שבהם עובד יהיה זכאי לקבל החזר מס מאת מס הכנסה וביניהם:

עובד שכיר שהוצא לחל"ת עקב משבר הקורונה כאמור, כתוצאה ממשבר הקורונה, מעסיקם שונים נאלצו לפטר עובדים או להוציאם לחל"ת. באופן זה, נוצרו מצבים שבהם, עובדים קיבלו שכר גבוה בתחילת שנת 2020 ובהמשך, לאחר הוצאתם לחל"ת, הם קיבלו דמי ביטוח בסכומים נמוכים יותר, אך המס המצטבר שנגבה מהם, היה מותאם לשכרם הגבוה בלבד. בגלל שההכנסה החודשית שלהם פחתה, ייתכן כי רבים מהם יימצאו זכאים לקבלת החזר מס.
שינוי הסטטוס המשפחתי של העובד באופן כללי, תינוק שנולד לעובד מזכה אותו בהפחתה בתשלום המס. במידה ולעובד נולד תינוק והוא לא הספיק לעדכן את מעסיקו על כך, סביר להניח כי נקודות המס המגיעות לו, בגין הולדת התינוק, לא עודכנו במשכורתו. כתוצאה מכך, המס שנגבה ממשכורותיו באופן רגיל, ימשיך להיגבות, כל עוד שלא עודכן עבורו – הולדת התינוק. באופן זה, ייתכן כי נגבה מס גבוה מדי ממשכורותיו של העובד והוא עשוי להיות זכאי בקבלת החזרי מס מאת מס הכנסה.
עובדת שהוצאה לחל"ת בזמן שהייתה בהריון באם עובדת ילדה לקראת סוף השנה והיא הפסיקה לקבל משכורות ממעסיקה, מצד אחד אך גם טרם קיבלה תגמולי לידה מביטוח לאומי, מצד שני, ייתכן כי נגבו ממנה תשלומי מס עבור אותה השנה, מבלי עשויה היא להיות זכאית לקבלת החזרי מס, בגין אותה שנה שבה היא יצאה לחופשת לידה.
החזר מס כתוצאה מהפסד בשוק ההון ייתכנו מצבים בהם עובדים שכירים מצאו את עצמם במצב כלכלי לא קל ולפיכך, השתמשו הם בכספים של השקעות שביצעו הם בשוק ההון. במצבים אלה, ייתכן כי יהיו זכאים הם לקבלת החזרי מס, שנובעים מההפסדים שנוצרו עבור אותם שכירים בשל ההשקעה בשוק ההון.
עובד שיצא לחופשה ללא קבלת תשלום ממקום עבודתו באם עובד היה בחופשה ללא קבלת תשלום ממקום עבודתו, סביר להניח כי יהיה זכאי הוא לקבלת החזרי מס בשיעור מסוים. הדבר עשוי לנבוע כתוצאה מירידה בגובה שכרו, במהלך השנה שבגינה זכאי הוא לקבלת החזרים.
אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות