החזר מס לשכירים

החזרי מס לשכיריםפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 היא החוק מכוחו נגבה מס הכנסה מאזרחי ותושבי המדינה. כאשר שכיר שילם מס הכנסה במשך שנה שלמה ובסיומה של השנה התברר כי היה עליו לשלם סכום נמוך יותר ממה ששילם יהיה זכאי אותו שכיר לקבלת החזרי מס ממס הכנסה בעבור שנת המס החולפת.

את החזרי המס ניתן לקבל באמצעות פנייה לפקיד השומה של מס הכנסה. החזרי מס תמיד יושלמו בעבור שנת המס החולפת ולא בנוגע לעתיד בשונה מתיאום מס.

החזרי מס עשויים להתקבל מסיבות שונות כגון תנאים מזכים, זיכויים, ניכויים, תקנות, הטבות וכללים המאפשרים לשלם פחות מס. בשנים האחרונות הפכו החזרי המס לנפוצים, ויותר ויותר שכירים פונים למס הכנסה בדרישה לקבלת החזרי מס בעבור שנות מס קודמות.

הסיבות העיקריות לקבלת החזרי מס

סיבה ראשונה לקבלת החזרי מס היא תשלום גבוה יותר של מס הכנסה מהתשלום הדרוש עקב היותו של אדם שייך לאחת הקטגוריות המאפשרות קבלת נקודות זיכוי במס הכנסה. שכירים מסוימים זכאים לקבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה המקטינות את תשלומי מס ההכנסה, נקודות הזיכוי ניתנות על פי הקובע בפקודת מס ההכנסה. לדוגמא נקודות זיכוי ינתנו לחיילים משוחררים, הורים העומדים בראש משפחה חד הורית, תושבי יישובי ספר ועוד.

סיבה נוספת לקבלת החזרי מס היא בעבור תקופות מסוימות בשנה בהן השכיר לא עבד. מאחר ומס ההכנסה מחושב על פי ממוצע שנתי כאשר אדם לא עובד במהלך כל שנת המס ממוצע השכר שלו בפועל נמוך יותר מהמוצע השנתי שחושב על כן יהיה זכאי אותו שכיר להחזרי מס בעבור החודשים בהם לא עבד במהלך שנת המס.

סיבות נוספות לקבלת החזרי מס יכולות לנבוע מפעילות בשוק ההון, ממתן תרומות וכיוצא באלו. בנוסף, עובדים שעבדו בחו"ל בחברה זרה או אצל מעסיק ישראלי זכאים לא אחת להחזרי מס.

החזרי המס כאמור מגיעים לשכיר עקב הפער שבין התשלום החודשי של מס הכנסה שמבצע השכיר באמצעות מקום עבודתו לבין החישוב על בסיס שנתי שמבצע מס הכנסה. החזרי המס יתקבלו בגין טעויות בחישוב המס שנעשו על ידי המעביד עקב העובדה שהמעביד לא ידע או לא התייחס להטבות אותן זכאי היה העובד לקבל, כיוון שהעובד לא ידע כי הינו זכאי לקבלת אותן ההטבות בתשלומי מס ההכנסה או שרשויות המס לא עודכנו על ידי העובד על השינוי במצבו האישי או המשפחתי המזכה אותו בהטבות מס.

החזרי מס לשכירים: כיצד מקבלים אותם?

לשם קבלת החזרי המס על השכיר לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשת החזר מס למס הכנסה, לבקשה יש לצרף טפסי 106- האישורים השנתיים המרכזים את תלושי השכר של השכיר. יש לצרף תלושי 106 מכל מקומות העובדה בהן העוסק השכיר במשך כל התקופה בעבורה נדרשים החזרי המס. נוסף על כך יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אבטלה, לידה, פגיעת עבודה או שירות במילואים.

פירוט הפקדות לקופת גמל, אישורי הפקדות לביטוח חיים, מסמכים אישיים המצביעים על זכותו של השכיר לקבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה, קבלות על תרומות, אישור הכנסות מריבית וניירות ערך וכל מסמך נוסף הדרוש לשם הוכחת קבלת החזרי המס.

לאחר הגשת הבקשה יבחן פקיד השומה של מס הכנסה את הבקשה ואם יגיע להחלטה כי אכן השכיר זכאי להחזרי מס יועבר התשלום לחשבונו של השכיר. זמן הטיפול בבקשה של החזרי מס על ידי מס הכנסה נע בדרך כלל בין 6-9 חודשים אך תקופה זו עלולה להתארך עקב עומס רב המוטל על פקידי השומה.

החזר מס לשכירים
Sending
User Rating 3.4 (5 votes)

אהבתם את המאמר ? שתפו ברשתות החברתיות

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on email
סגירת תפריט

הבדיקה המקיפה בישראל להחזרי מס !

השאירו פרטים עכשיו!

* בסוף שלב ב' תקבלו תשובה מהו גובה ההחזר לו אתם זכאים,
חשוב לדייק בנתונים!