fbpx

אילו החזרי מס מגיעים לעצמאיים?

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 היא זו המסדירה את נושא גביית המס בישראל, הפקודה אף מסדירה את נושא החזרי המס לשכירים והן לעצמאיים במקרים בהם שילמו סכום גבוה יותר מהסכום אותו נדרשו לשלם למס הכנסה במהלך שנת המס החולפת. מס הכנסה משולם על ידי עצמאיים מעת פתיחת העסק, כאשר הם מקבלים את פנקס מקדמות המס. באמצעות הפנקס משלמים עצמאים את שיעור המס שהטיל עליהם פקיד השומה בעת פתיחת העסק בהתאם להערכות ההכנסות. דרך נוספת לתשלום מס היא באמצעות ניכוי מס במקור המנוכה מהחשבוניות שהעצמאי מוציא ללקוחותיו. בסיומה של שנת המס מחויב העצמאי בהגשת דו"ח למס הכנסה המפרט את הכנסותיו השנתיות, הדו"ח בדרך כלל צריך להיות מוגש עד לחודש מאי של השנה שלאחר שנת המס. בהתאם לדו"ח שהוגש יקבע פקיד השומה האם שילם אותו עצמאי כמות מס מספקת, פחותה או מעבר לנדרש ממנו. אם שילם מעבר לשיעור המס שנקבע בעבורו על ידי פקיד השומה בהתאם יהיה זכאי העצמאי להחזר מס. אז אילו החזרי מס מגיעים לעצמאיים?

פקודת מס הכנסה עוסקת בסעיף 159א בנושא החזר מס יתר בעקבות הגשת הדו"ח, סעיף קטן (ב) קובע כי במקרה בו שילם עצמאי בשנת מס יותר מהסכום אותו היה חייב, בין אם בדרך של ניכוי במקור או בדרך אחרת, כאשר הדו"ח הוגש לפי סעיף 131 והיה מבוסס על פנקסי חשבונות או מסמכים נאותים, יהיה זכאי הוא להחזר מס תוך 90 יום מעת שהגיש את הדו"ח או בסוף חודש יולי של השנה שלאחר השנה עליה הגיש את הדו"ח לפי המאוחר מבין שני התאריכים.

אילו החזרי מס מגיעים לעצמאיים?
אילו החזרי מס מגיעים לעצמאיים?

התנאים להחזרי מס

  1. הדו"ח שהגיש לפקיד השומה צריך להיות מבוסס על פנקסי החשבונות שלו.
  2. על פנקסי החשבונות להיות ממולאים כחוק.
  3. אם ספריו של העצמאי אינם קבילים יהיה עליו להוכיח כי המחדל שהפך את הספרים ללא קבילים הוסר.
  4. על הנישום להגיש את כלל הדו"חות שהוא מחויב בהגשתם טרם עברו 90 יום מעת הגשת בקשתו להחזר מס.

ברוב המקרים מנוהלים ספרי החשבונות של עצמאים על ידי רואי חשבון הממלאים אותם כדין ומגישים את הדו"ח השנתי כראוי.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

למרות הגשת הדו"ח והדיווח השוטף על הכנסותיהם קיימים מספר מצבים נוספים בהם יהיו זכאים עצמאים לקבלת החזרי מס.

מצבים בהם העצמאי הפסיק את פעילותו כעצמאי, סגר את העסק והחל בקריירה חדשה בתור שכיר. כמו כן, יהיה זכאי להחזרים במצבים בהם הוציא כספים על הוצאות שלא כלל בדיווח על העסק הן מתוך אי ידיעה והן מתוך חוסר תשומת לב. כמו כן עצמאי עשוי להיות זכאי להחזר מס במקרה של הכנסות ממספר מקורות או במקרה של הכנסות חד פעמיות.

החזרי מס לעצמאים בגין הוצאות אש"ל וארוחות עסקיות מוכרות בעסק

בעקבות החלטת בג"ץ מתאריך ה-13/7/2011 שהוגשה כנגד שר האוצר קבע בית המשפט העליון כי על שר האוצר לרענן ולעדכן את הסכומים המותרים לניכוי בגין הוצאות אלו. את העדכון יש להחיל אחורה משנת 2009 ועל כן עצמאים רבים זכאים להחזרי מס בגין הוצאותיהם על אש"ל וארוחות עסקיות מוכרות בעסק.

 

החזרי מס לעצמאים

אילו החזרי מס מגיעים לעצמאיים? לסיכום

קיימים עצמאים רבים אשר זכאים להחזרי מס מהמדינה ועל כן עליהם לפעול על מנת לקבל את אותם הכספים. הפעולה הנדרשת לשם קבלת ההחזרים אינה מסובכת מאוד, כל שעל אותם עצמאים לעשות הוא לתקן את הדו"ח השנתי שהוגש או להגיש בקשה להחזר מס ולהגישה לידי רשויות המס.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות