פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים

תוכן עניינים

אדם עיוור הנושא תעודת עיוור, או נכה בעל שיעור נכות של 100% זכאים על פי פקודת מס הכנסה לפטור אוטומטי ממס הכנסה.

כמו כן אנשים בעלי נכויות שונות זכאים לפטורים חלקיים או מלאים ממס הכנסה בהתאם לסוג ההכנסה ושיעור הנכות. גם אדם שלא נקבעו לו אחוזי נכות והוא נפגע רפואית, יכול לגשת לוועדה הרפואית המשותפת למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי לקבלת הפטור.

כיסא גלגלים במסדרון

ההסדר החוקי בפקודת מס הכנסה לפטור

על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, ישנם מספר מקרים ספציפיים, אשר בהתקיימות אחד מהם ניתן לקבל פטור ממס על הכנסותיהם. הרשימה הינה: עיוור, אדם נכה בשיעור של 100%, נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות של איברים לפי חישובים מיוחדים, או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישובים מיוחדים.

החישובים המיוחדים מותאמים על פי חוקי משנה נוספים כמו חוק התגמולים, חוק הנכים, חוק שירותי הסעד ועוד.

חשוב לציין שהפטור מתבסס על נכויות רפואיות בלבד ולא על נכות תפקודית. כמו כן ניתן לקבל את הפטור רק אם תקופת הנכות עולה על 184 ימים וכן עד לתקרת ההכנסה.

תקרה זה משתנה ומתעדכנת משנה לשנה. לכל סוג הכנסה ישנו חישוב אחר של תקרה ולכן פטור המס יהיה שונה מהכנסות הבאות מיגיעה אישית כמו משכורות או הכנסות עסקיות לבין הכנסות שמגיעות ממקורות שאינם יגיעה אישית כמו ריביות או שכר דירה.

כך למעשה נוצר מצב שאדם שנכותו הכוללת הינה עד 184 יום-לא יהיה זכאי לפטור בגין ההכנסות.

הליך הגשת פטור ממס הכנסה

במקרה של אדם עיוור יש להגיש למשרד השומה טופס בקשה לפטור ממס בצירוף עותק נאמן למקור של פרוטוקול ועדה רפואית או צילום תעודת עיוור.

בכל מקרה אחד (דהיינו נכות או עיוור שאינו בעל לקות), ניתנת האפשרות לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה. וועדה זו מתבצעת באופן טכני בפיקוח המוסד לביטוח לאומי. יש לציין כי ניתן גם לבקש החזרי מס רטרואקטיביים לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת.

מעבר לקבלת הפטור ממס הכנסה ניתן לקבל גם נקודות זיכוי נוספות במקרים נוספים: כך למשל ניתן לקבל 2 נקודות זיכוי להורים לילד משותק או עיוור עפ"י חישוב המס, וכן 2 נקודות זיכוי נוספות עבור בן זוג או הורה שהם משותקים או עיוורים.

הוועדה רפואית לפטור מס הכנסה

המעוניין לקבל זימון לוועדה רפואית לקבלת פטור מס הכנסה יש למלא את טופס 1516 לשם בקשה לפטור מס יחד עם טופס בקשה לוועדה רפואית תוך פירוט המחלות והליקויים הקיימים בעבר וכיום.

כמו כן יש לצרף טופס ויתור סודיות, שובר אגרה חתום ע"י הבנק וכן כל המסמכים הרפואיים הרלוונטים. בעת ההגעה יש להצטייד בתעודת זהות.

חשוב לומר כי הליקויים שעליהם ייקבע אחוזי הנכות הינם ליקויים רפואיים בלבד ולא כוללים ליקויים תפקודיים. לאחר הבדיקה יישלח הודעה של החלטת הוועדה מהמוסד לביטוח לאומי. במידה והבקשה אושרה במלואה או בחלקה, פקיד השומה יעביר את ההחלטה לגבי הזכאות עפ"י פקודת מס הכנסה.

במידה ולא נחה דעתו של המבקש מתוצאות הוועדה, ניתן לערער על החלטת הוועדה מדרג ראשון תוך 45 ימים לקבלת החלטת הוועדה הרפואית בצירוף מכתב ערר מנומק בצירוף אסמכתאות רלוונטיות לערעור יחד עם שוב תשלום עבור וועדה רפואית לעררים.

יש לציין כי ניתן לבקש מוועדת העררים לדון גם בליקויים רפואיים אשר לא נידנו והועלו כלל בפני הוועדה בדרג הראשון.

אהבתם את המאמר ? שתפו ברשתות החברתיות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב email
בדיקת זכאות להחזר מס