fbpx

בדיקת הר הבריאות

מתחייבים לחיסכון בביטוחי בריאות - עד 50%!

רוצה להוזיל את תשלומי הביטוח שלך? מלא את הטופס הבא עכשיו ואשכול קדם – סוכנות ביטוח מובילה בישראל תבדוק האם יש לך ביטוחים כפולים או יקרים מידיי.

מצטרפים חדשים לסוכנות הביטוח שלנו יקבלו בדיקת מסלקה פנסיונית בחינם + הנחה בדמי הניהול.

מה מרוויחים מהבדיקה?

איפה נמצא תאריך הנפקת תעודת הזהות שלכם?

הר הבריאות

ביטוחי בריאות מבטיחים כי לכל אדם בישראל תהיה הזכות לקבל טיפול רפואי בסיסי בצורה איכותית ומלאה. ביטוחי הבריאות כוללים בתוכם סוגים שונים ומגוונים של חבילות ותוכניות, ולכל אחד יש את ביטוחי הבריאות המומלצים עבורו, על פי אורח חייו ומצבו הרפואי. במאמר זה נסקור את ביטוחי הבריאות הקיימים בישראל, נרחיב מעט על רובדי הביטוח ונחתום בבעיית כפל הביטוחים הבריאותיים.

אילו סוגי ביטוחי בריאות קיימים בישראל?

במדינת ישראל ישנן שלוש קומות של ביטוחי בריאות – הרובד הראשון הבסיסי ביותר קרוי "ביטוח בריאות ממלכתי", ולכל אדם בישראל יש את הזכויות המצויות ברובד זה. הרובד השני, אשר אינו מהווה חובה קרוי "שירותי בריאות נוספים". על גבי שני הרבדים הללו ניתן להוסיף גם רובד שלישי של ביטוח בריאות פרטי. להלן נרחיב אודות כל אחד מהרבדים הנ"ל.

רובד ראשון – ביטוח בריאות ממלכתי

כל אזרח בישראל נדרש לשלם דמי ביטוח על פי גובה הכנסתו עבור ביטוח בריאות ממלכתי. ממילא, לכל אדם הזכות לקבל את השירותים הכלולים בו, שירותים המצויים ב-"סל הבריאות הממלכתי". רובד בסיסי זה מקבל את תוקפו מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וקופות החולים השונות מהוות זרוע ביצועית למימושו. עיכוב או הימנעות מתשלום דמי הביטוח אינם גורמים לביטול זכויות אלה, ואינם מהווים עילה לקופות החולים להימנע מלהעניק את הטיפולים המגיעים למטופל.

אילו טיפולים כלולים ברובד הראשון

הטיפולים הכלולים ברובד הראשון קרויים "סל הבריאות", והם כוללים טיפולים שגרתיים ותרופות בסיסיות (לעיתים נדרשת השתתפות עצמית בנוסף לסבסוד של סל הבריאות). הסל אינו כולל תרופות חדשניות או נדירות, וגבולות הסיוע של הסל מצויים בדיון ציבורי מתמיד.

רובד שני – שב"ן (שירותי בריאות נוספים)

הרובד השני הקרוי "שירותי בריאות נוספים", כולל ובכן, שירותי בריאות נוספים, מעבר לטיפולים הכלולים  ברובד הבסיסי. שירותים אלה יכולים להשתנות על פי קופת החולים בה רשום המטופל, וניתן לגבות בעבורם תשלום נוסף. רובד זה קרוי גם "ביטוח משלים" מכיוון שהוא משלים את הדברים החסרים ברובד הבסיסי.

אילו טיפולים כלולים ברובד השני

הרובד השני כולל טיפולים אשר אינם בסיסיים, וכולל תרופות אשר אינן מצילות חיים. לגבי תרופות מצילות חיים – יש המתנגדים להכללתן בביטוח המשלים בטענה שככל שאנשים רבים יותר ירכשו תרופות אלה דרך הביטוח המשלים, הרי שהלחץ הציבורי על הרחבת סל הבריאות יקטן, וכך הפערים בין אלו שיש להם ביטוח משלים לאלו שאין להם יגדל.
היקף השירותים הניתנים במסגרת הרובד השני תלוי בתוכניות השונות המוצעות על ידי קופות החולים, וכן תלויות בגילו של המטופל, בריאותו, וכדו'.

רובד שלישי – ביטוחי בריאות פרטיים

הרובד השלישי מתייחס לשירותי ביטוח של חברות פרטיות אשר פועלות באמצעות חוזים וכפופות לכללי השוק החופשי. ביטוחים אלה כוללים תוספות לביטוחים מהרבדים הקודמים, וכן התייחסות ספציפית למקרים אשר אינם כלולים בשירותי השב"ן. את רשימת הביטוחים הפרטיים בהם אתם מבוטחים תוכלו למצוא ב"הר הבריאות", שירות אינטרנטי חינמי. את הביטוחים הפרטיים ניתן לחלק לשלוש קטגוריות:

  1. ביטוח מוסף המכסה את מה שלא כלול ברבדים הקודמים.
  2. ביטוח משלים המשלם את עלותה של ההשתתפות העצמית הנדרשת בטיפולים מסוימים.
  3. ביטוח חליפי המעניק שירותים הקיימים ברבדים הקודמים, אולם עושה זאת בצורה טובה יותר (על פי רוב פרטית).
הר הבריאות
הר הבריאות

סוגי ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל

תחת שלושת הקטגוריות שהוצגו לעיל ניתן לפרט את סוגי הביטוח העיקריים המוצעים בישראל כיום:

ביטוח מחלות קשות

ביטוח זה מתייחס לכל המקרים בהם המטופל לוקה במחלה קשה ונדירה אשר אינה מקבלת מענה בסל הבריאות הרגיל. היקף הביטוח משתנה בהתאם לתוכנית בה מצוי המטופל: יש הכוללים כיסוי עבור הוצאות הטיפול, יש המעבירים מענק חד פעמי עם גילויה של המחלה ויש אשר מפצים עבור אובדן ימי העבודה בעקבות המחלה.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח זה נותן מענה עבור כל תאונה שהמבוטח חווה, כגון תאונת דרכים, תאונת עבודה וכדו'. היקף הביטוח משתנה ויכול לכלול מימון תהליך השיקום וההתאוששות, פיצוי עבור אובדן כושר ההשתכרות, פיצוי חודשי לתקופת הנכות וכדו'.

ביטוח תרופות

ביטוח זה כולל בתוכו את התרופות אשר אינן קיימות בסל הבריאות ומעניק למבוטח מימון כמעט מלא של הטיפול התרופתי אותו הוא צריך (לעיתים קיים מימון עצמי של עד 15%). קיימת על פי רוב תקרת מחיר עבור התרופות, תקרה העומדת על כמיליון ₪, אולם הדבר משתנה בהתאם לתוכנית. 

ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל

ביטוח זה מעניק כיסוי עבור כל הוצאות הניתוח, בארץ או בחו"ל (במקרים מסוימים), כולל הוצאות נלוות כמו פיזיותרפיה, גמלת החלמה, שירותי הסעה למקום הניתוח, שכר הרופא המנתח וכדו'. גם היקפו של ביטוח זה משתנה מאד בהתאם לתוכנית בה מצוי המבוטח.

ביטוח השתלות

ביטוח זה כולל בתוכו כיסוי לכל טיפול השתלתי אותו יצטרך המבוטח לעבור. השתלות רבות נעשות בחו"ל ועל כן טיפולי השתלות עלולים לעלות כסף רב, דבר המעודד אנשים לעשות ביטוח השתלות.

ביטוח טיפולי שיניים

יש הטוענים כי טיפולי השיניים המוצעים על ידי קופות החולים אינם טובים דיים, והם מעוניינים להפקיד את הטיפול בשיניהם בידי הרופאים המומחים הטובים ביותר. ביטוח טיפולי שיניים כולל טיפולי שיניים ברמה גבוהה יותר, אצל רופאים מומחים ומנוסים יותר מהמוצע בשירות הציבורי.

הר הבריאות – הסוף לביטוחי בריאות כפולים

"הר הביטוח" הינו יוזמה של רשות שוק ההון, אשר נועד למנוע מאנשים לשלם עבור ביטוחים כפולים ללא הצדקה. בתוך אתר זה קיים אזור הקרוי "הר הבריאות", המעביר את המידע בתחום הביטוחים הבריאותיים. על מנת להבין כיצד אנשים מגיעים למצב שבו הם משלמים ביטוח בריאות כפול, יש להבין כי ביטוחי הבריאות יכולים להיעשות בשתי דרכים – באופן פרטי ובאופן ציבורי. למשל, ישנן חברות המציעות לכל עובדיהן שירותי בריאות פרטיים כחלק מחבילת ההטבות המוענקות לעובדים. במידה ולאחד מהעובדים קיים כבר ביטוח בריאות פרטי משל עצמו, הרי שהוא מבוטח בשתי חברות ביטוח שונות המכסות את אותם הדברים, מצב אותו ניתן למנוע באמצעות שימוש בשירותי הר הבריאות. בהר הבריאות מזינים את תעודת הזהות ומקבלים פירוט מלא של כל תוכניות הביטוח בהם אתם חברים.

טיפולים פסיכיאטריים הינם יוצאי דופן בעניין זה והם אינם נמצאים תחת קופות החולים, אלא תחת טיפולה הישיר של המדינה.

אתר הר הבריאות