fbpx

המדריך המלא להגשת בקשה לקבלת החזר מס

מס ההכנסה בישראל הינו מס שנתי. כלומר, הסכום שנדרש עובד לשלם למס הכנסה נקבע על פי כלל ההכנסות שהיו לעובד בשנת המס, הסטטוס המשפחתי שלו, ההטבות המגיעות לו, נקודות הזיכוי והפטורים המוענקים לעובד במהלך השנה.

עם זאת, מס ההכנסה מחושב מחדש מידי חודש, מותאם לשינויים שונים שחלו בסטטוס ההעסקה של העובד, ומשולם בפועל מידי חודש בחודשו. בשל כך, יתכנו פערים בין המס המשולם בפועל על ידי העובד לזה שהיה אמור לשלם על פי חוק. בקשה לקבלת החזר מס יכולה לאפשר לעובד לקבל את ההפרש בין המס ששילם בפועל לזה שהיה מחויב לשלם על פי חוק.

כיצד מחושב מס ההכנסה השנתי?

על מנת לחשב את ההכנסה השנתית החייבת במס יש צורך באיסוף הנתונים הבאים:

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

סך ההכנסות של העובד בשנת המס

פקודת מס ההכנסה מפרטת את מקורות ההכנסה החייבים במס, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו במדינה אחרת.

הוצאות

הפקודה מגדירה אילו הוצאות נחשבות כהוצאות לצורך הפקת ההכנסה, ומהו שיעור ההוצאה או הסכום המקסימלי שלה שבהם ניתן לעשות שימוש לצורך הפחתת ההכנסה החייבת במס.

קיזוזים

סכומים אשר יש להתחשב בהם לצורך הפחתת ההכנסה החייבת במס, למשל בשל הפסדים שוטפים או הפסדים שנוצרו בשנים שקדמו לשנת המס.

פטורים

פקודת מס הכנסה קובעת פטורים בגין הכנסות מסויימות או בשל מצב אישי (למשל, נכות), אשר מאפשרים הפחתת ההכנסה החייבת במס.

סימון של כסף

ניכויים אישיים

סכומים אלו מופחתים מן ההכנסה החייבת במס, בהתאם לפעולות שביצע היחיד ומאפשרות זאת. דוגמה לכך היא הפקדה לקופת גמל לקצבה.

הנוסחה לחישוב ההכנסה החייבת במס היא, אם כן:

ההכנסה החייבת במס = סך ההכנסות פחות ההוצאות פחות הקיזוזים פחות הפטורים פחות הניכויים האישיים.

 לאחר חישוב ההכנסה החייבת במס, מחושב מס ההכנסה שנדרש העובד לשלם בהתאם למדרגות מס. מס ההכנסה בישראל הינו מס פרוגרסיבי, וככל שההכנסה של העובד גדולה יותר, כך גדל שיעור המס שנדרש העובד לשלם על החלק היחסי.

דוגמאות למקרים בהם מתאפשר החזר מס

על מנת להבין כיצד יכולים להיווצר פערים בין התשלום שביצע עובד שכיר למס הכנסה ובין זה שהיה צריך לבצע, נעשה שימוש בדוגמאות הבאות:

עבודה לא רציפה במהלך השנה

עובד שכיר הועסק בחודשים ינואר עד יוני ולאחר מכן פוטר מעבודתו. בחודשי עבודותו נדרש המעסיק לבצע הערכה לגבי ההכנסה הצפויה של העובד בשנת המס, לחשב את חבות המס של העובד, לחלק אותה בשניים עשר חודשים, ולנכות משכרו של העובד את המס היחסי בכל חודש.

אלא, שכאמור, העובד פוטר מעבודתו בסוף חודש יוני, ולמעשה ההכנסה השנתית שלו קטנה באופן משמעותי מן ההערכה שבוצעה במהלך חודשי עבודתו. כלומר, המס ששילם העובד בפועל במהלך חודשי עבודתו היה גבוה ביחס שעליו היה לשלם לו ידע שיעבוד רק בששת החודשים הראשונים של השנה. הגשת בקשת החזרי מס תוכל לאפשר לעובד לקבל את ההפרש בין המס ששילם בששת החודשים הראשונים ובין זה שהיה אמור לשלם בחישוב שנתי.

שינוי בסטטוס המשפחתי

עובד שכיר עבד במהלך על שנת העבודה ובחודש דצמבר נולדה לו ילדה. הרכש החדש מזכה את האב בנקודות זיכוי שבגינן הוא זכאי להנחה בסכום המס שהוא נדרש לשלם, שהרי מס ההכנסה ללא ההנחה כבר שולם בחודשים שקדמו ללידה.

עבודה אצל שני מעסיקים או יותר

עובד הועסק בשנת המס על ידי יותר ממעסיק אחד אולם לא ביצע תהליך של תיאום מס. בתצורת עבודה זאת, מחוייב המעסיק השני לנכות משכרו של העובד את שיעור המס המקסימלי, גם אם השכר המצרפי של העובד משתי העבודות גם יחד אינו מגיע לכדי מס שולי בדרגה המקסימלית.

כיצד מגישים בקשה לקבלת החזר מס?

בקשת יחיד להחזר מס הכנסה יכולה להתבצע בתוך 6 שנים מתום שנת המס שבגינה מבוקש ההחזר. הבקשה מבוצעת באמצעות מילוי טופס 135 וצריכה, על פי אתר רשות המיסים, לכלול את הטפסים והאישורים הבאים:

אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/בת זוגך מכל המקורות, לרבות:

 1. טופסי 106 מכל מעסיק ו/או משלם קצבה;
 2. טופסי 806 (857) בגין הכנסות ממשלמים אחרים;
 3. אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ו/או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי;
 4. טופס 161 לגבי עובד שפרש או פוטר בשנת המס מעבודתו;
 5. אישורים מהבנק לגבי הכנסות מריבית על פיקדונות ותכניות חסכון וכן על ריבית ורווחים מניירות ערך (טופסי 867);

אישורים על זכאות להטבות מס

 1. אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוור או לנכה 100%;
 2. אישורי מס שנתיים מקופות גמל ו/או חברות ביטוח, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי", לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה;
 3. אישור מהרשות המקומית לגבי תושבות בישוב מזכה;
 4. טופס 119 – אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע כמפורט בהמשך מדריך זה;
 5. תעודת עולה חדש ו/או תושב חוזר כמפורט בהמשך מדריך זה;
 6. תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי, כמפורט בהמשך מדריך זה;
 7. טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד נטול יכולת, כמפורט בהמשך מדריך זה;
 8. אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי כמפורט בהמשך במדריך זה.
 9. אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד, כמפורט בהמשך מדריך זה;
 10. קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר.

לסיכום

בקשה לקבלת החזר מס היא בקשה שיכול להגיש כל עובד שכיר או עצמאי אשר סך המס ששילם בשנת המס גדול מזה שהיה מחוייב לשלם על פי חוק. הגשת טופס 135, בצירוף כלל הטפסים והאישורים תוכל לאפשר לעובד שכיר ליהנות מהחזר מס בגין המס ששילם ביתר.

בדקו את ההחזרים המגיעים לכם: https://taxes-refund.co.il.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות