fbpx

החזרי מס בגין פיצויים

פיצויי הפיטורים הם סכום כספי שהמעסיק נדרש להעניק לעובד שפוטר, כמו גם לעובד שהתפטר בנסיבות מסוימות. בעבר, המעסיק היה מחויב לשלם לעובד מפוטר פיצויים ולא משנה מאיזה מקור, אך כיום הנושא מאוד מוסדר וכל מעסיק נדרש להפריש בכל חודש סכום רלוונטי לקופת פיצויים מוגדרת. בצורה מוסדרת זו, הפיצויים מובטחים ולרוב רשומים על שם העובד, כך שכל עובד יכול לבחור לא למשוך את כספי הפיצויים וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו למשל. אך יש מקרים רבים בהם כספי הפיצויים נמשכים / משוחררים לטובת העובד המפוטר או עובד שפרש לגמלאות, ונגבה עליהם מס. כאשר לרבים מגיעים למעשה החזרי מס בגין פיצויים והם לאו דווקא מודעים לכך.

באופן כללי, כספי פיצויי הפיטורים יכולים להתקבל במועד הפרישה מעבודה, לרוב כחלק אינטגרלי מקצבת הפנסיה, עקב פיטורים כאמור ופדיון ימי מחלה במקרים מסוימים. רשות המיסים מעניקה פטור ממס על כספי הפיצויים עד לגובה של משכורת אחת לכל שנת עבודה ועד לתקרה מוגדרת המתעדכנת מעת לעת. מעבר לפטור ממס הכנסה על כספי פיצויים, הכספים נכנסים לחישוב ההכנסה החייבת במס וחבות המס מחושבת באופן הכולל כספים אלו. כאשר מקבלים את כספי הפיצויים עם כקצבה חודשית עם כספי הפנסיה, חבות המס עליהם יורדת.

 

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

החזרי מס בגין פיצויים – פריסת קבלת כספי פיצויים

היבט חשוב לגבי החזרי מס בגין פיצויים הוא האפשרות לצמצם את תשלומי המס על פיצויים באמצעות פריסה. התשלום בפועל של המיסוי על כספי הפיצויים אמור להתבצע במועד קבלת הכספים עבור העובד, כאשר הצירוף של הסכום הזה לשכר השוטף יכול בהחלט להקפיץ מהותית את חבות המס באותו חודש ולגרור תשלומים גבוהים יחסית.

לכן מס הכנסה מאפשר לפרוס את כספי הפיצויים לצורכי חישוב חבות המס עד למקסימום 6 שנים. בעיקרון בגין כל ארבע שנות עבודה התקנות מאפשרות שנת פריסה אחת, כאמור עד מקסימום 6 שנים.

ניתן לבצע פריסת פיצויים לצורכי מס הן קדימה והן אחורה, כאשר פריסה קדימה עדיפה כאשר יש ירידה בהכנסה החודשית ופריסה אחורה כדאית כאשר ההכנסה בעבר הייתה נמוכה יותר.

 

החזרי מס בגין פיצויים

החזרי מס בגין פריסה

לאחר שהסברנו לגבי פריסה לצורכי מיסוי של כספי הפיצויים, ניתן להתקדם לנושא לשמו התכנסנו של החזרי מס בגין פיצויים.

פקיד השומה קובע את חבות המס על פיצויים בצורה של מקדמות ועל פי תמונת מצב מסוימת, כאשר חבות המס בפועל הייתה גבוהה מדי ניתן לדרוש החזרי מס על פיצויים – זאת למשל כאשר ההכנסה הצפויה בשנות הפריסה הייתה למעשה נמוכה יותר מהצפוי מראש. מי שמבצע פריסה של חבות המס על כספי הפיצויים צריך להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה (טופס 1301).

 

החזרי מס על מענקי פרישה שהופקדו לקרן פיצויים

כאשר עובד פורש – מתפטר או אפילו מפוטר מעבודתו, במקרים מסוימים המעביד בוחר לתת לו מענק כספי מסוים. כאשר המענק ניתן במשכורת, הוא נכלל בחישוב חבות המס הכולל ומגדיל כמובן את חבות המס באותו חודש.

אך למעשה, החוק מתיר לעובד לקחת את כל כספי המענק ולהפקיד אותם לקרן הפיצויים שלו בקופת גמל או קרן פנסיה למשל – ולקבל על כך פטור ממס.

עובדים שקיבלו מענק במשכורת הרגילה ושילמו עליו מס, אך הפקידו את מלוא הסכום בקרן הפיצויים – לרוב הכוונה היא הפקדה לפיצויים כולל הפקדת הפרש המס – יכולים להגיש טופס החזרי מס בגין פיצויים למס הכנסה ולקבל את מלוא המס ששולם על חלק זה של הסכום. זאת באמצעות טופס 1301 (באופן עקרוני בשדה 258).

 

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות