fbpx

החזרי מס בגין פיטורין

מאמר זה יעסוק בהחזרי מס בגין פיטורין ושיעור המס המוטל על פיצויי הפיטורין או מענק פרישה המשולמים למועסק על ידי המעסיק עם הפסקת עבודתו הוא שיעור המס השולי של העובד פחות הפטור ממס ההכנסה.

המס השולי הינו מדרגת מס ההכנסה הגבוהה ביותר מתוך משכורתו של העובד. המס השולי על משכורות ברוטו שבין 9000-14,000 ₪ הוא 21% בעוד שמס ההכנסה הוא 15%. מדרגות מס ההכנסה נקבעו באופן שמבטיח שאדם שעובד יותר יקבל הכנסה נקייה גבוהה יותר מאשר אדם שעובד פחות.

גובה הפטור מתשלום מס ההכנסה מחושב על ידי הכפלת השכר ברוטו במספר שנות העבודה. שכר ברוטו לא יעלה על תקרת הפטור הנהוגה במשק, העומדת נכון לשנת 2013 על 12,120 ש"ח. במקרים חריגים, ניתן לקבל תוספת לסכום פיצויי הפיטורין.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

גובה הפטור המרבי כולל התוספת מסתכם ב-24,240 ש"ח, נכון לשנת 2013.

 

תשלום המס

המס מנוכה מסך פיצויי הפיטורין בסמוך להפסקת העבודה ולאחר שהעובד הנפיק את כל המסמכים והאישורים הדרושים והציג אותם בפני הגורם המשלם. הגורם המשלם עשוי להיות מעסיק או גוף המחזיק בהון כספי כגון חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל וכיוצא בזה.

גם אם העובד לא מושך את כספי קרן הפנסיה, קופת הגמל או כספי הביטוח שברשותו, מחויב הגוף שמחזיק בכסף לנכות את המס עם מועד הפסקת העבודה.

החזרי מס בגין פיטורין

יש לציין, שהכנסות גבוהות של למעלה מ-811,560 ש"ח בשנה מחויבות במס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 2%, וזאת בנוסף לשיעור המס השולי.

 

הפחתת מס

ישנם מספר כלים שבאמצעותם ניתן להפחית את המס על פיצויי פיטורין. נתמקד בשני הכלים העיקריים שנועדו לכך:

פריסת מס – חלוקת כספי הפיצויים והמענקים שהעובד זכאי להם למספר תשלומים. על כל 4 שנות עבודה זכאי העובד לשנת פריסת מס אחת כאשר מספר שנות הפרישה המרבי הוא 6 שנים. בחירת מספר התשלומים היא בידי העובד ועליה להתחשב בהיסטוריית ההכנסות שלו ובהכנסות הצפויות לו בעתיד. חשוב מאד לבצע חישוב מדוקדק ומהימן של פריסת המס כדי להבטיח שהיא כדאית מבחינה כלכלית.

 

חישוב פריסת המס

פריסת המס מחושבת על בסיס כל ההכנסות החייבות במס שיש לעובד לאחר הפסקת עבודתו. את פריסת המס ניתן לבצע קדימה או אחורה. פריסה קדימה מתייחסת לשנות העבודה העתידיות או לשנות האבטלה/הגמלאות ומתאימה לעובדים ששכרם עתיד לרדת (קראו במאמר הבא על החזרי מס בגין שינויים במשכורת).

פריסה אחורה מתייחסת לשנות העבודה שעברו ומתאימה לעובדים ששכרם עתיד לעלות או לעובדים ששכרם הקודם היה נמוך יחסית. כדי לבצע פריסת מס יש לפנות לפקיד השומה האזורי הקובע את מקדמת המס על פיצויי הפיטורין וסכומי המס שעל העובד לשלם בכל שנה.

העובד מחויב להגיש דו"ח תאום מס מדי שנה ואם נמצא הפרש בין ההכנסה בפועל ובין ההכנסה ששוערה מראש, הוא מזוכה או מחויב בהתאם.

 

החזרי מס בגין פיטורין – רצף קצבה

הכלי השני להפחתת מס הוא רצף קצבה. עובד שעבודתו הופסקה בשל פיטורין, התפטרות או פרישה ובמהלך שנות העבודה שלו הופרשו עבורו באופן שוטף כספים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח שעתידים להיות משולמים לו כקצבה, יכול ליהנות מרצף קצבה.

כספים שהופרשו למטרת קצבת פרישה עתידית פטורים מתשלום מס הכנסה. לכן, מדובר למעשה בכלי חיסכון כלכלי שבמסגרתו מוותר העובד על נזילות הכסף ועל האפשרות לפרוע אותו בתשלום גדול אחד אך מקבל בתמורה פטור מתשלום מס הכנסה.

כלי זה משתלם במיוחד במקרים שבהם שיעור המס על הקצבה המשולם למנהל הקופה, הקרן או הביטוח נמוך משיעור מס ההכנסה הפוטנציאלי.

 

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות