מטפלות זכאיות למס הכנסה שלילי (מענק עבודה)

אחת מהטענות העיקריות, המופנות כנגד שוק העבודה הישראלי, הוא כי מבחינת יותר ויותר עובדים, העבודה לכשעצמה אינה אמצעי מספיק לצורך קיום בכבוד, שכן לאור המשכורות הנמוכות המקובלות בענפים רבים במשק, ויוקר המחיה ההולך ומאמיר, יותר ויותר עובדים, גם אלו המועסקים במשרה מלאה, אינם נהנים מהכנסה מספקת על מנת לצלוח את החודש, קל וחומר על מנת להפריש לחיסכון עתידי לצרכי חירום.
במטרה להתמודד על מגמה מסוכנת זאת, ועל מנת להימנע ממצב בו תושבים ישראלים יבחרו שלא להיכנס כלל למעגל העבודה, עקב המשכורות הנמוכות, ולחילופין להסתמך על קצבאות המוסד לביטוח לאומי, ממשלת ישראל השיקה יוזמה, במסגרתה עובדים המקבלים שכר נמוך, יהיו זכאים לקבלת "מענק עבודה", המוכר גם כמס הכנסה שלילי.
מענק זה, לו העובד יהא זכאי אחת לשנה, ובכפוף לקריטריונים, מטרתו להבטיח כי אדם עובד יוכל לפרנס את עצמו בכבוד, וכפי שמקובל בכל רחבי העולם המערבי.
אילו עובדים במשק זכאים לקבלת מענק עבודה?
בהתאם לקריטריונים, מענק עבודה, או מס הכנסה שלילי, יוענק לעובדים שכירים, העומדים בקריטריונים שבחוק. יצוין בהקשר זה, כי בהתאם לנהלים, אמנם גם עובדים עצמאיים עשויים ליהנות ממס הכנסה שלילי, אך בניגוד לעובדים שכירים, עצמאים לא ייהנו ממענק כספי, אלא מקיזוז בגין תשלומי המס, הנגבים מהם במסגרת עבודתם.
כתוצאה מכך, עובדים רבים בישראל, המוגדרים להלכה כעצמאיים אך בפועל כבולים לחוזה עבודה מול מעסיק יחיד, ומנהלים מולו קשרי עובד-מעביד לכל דבר ועניין, אינם זכאים ליהנות מקצבת עבודה, בדומה לחבריהם השכירים, אלא לקיזוז מס בלבד, מה שלאור משכורתם הנמוכה מהווה פעמים רבות כקיזוז שולי למדי.
סוגיה זו עלתה לכותרות בתקופה האחרונה במיוחד ביחס למטפלות, המועסקות במעונות היום הפועלים מטעם משרד התמ"ת. אף שמטפלות אלו מועסקות בפועל במעון יחיד, ונדרשות לפעול בהתאם לנהלים במקום העבודה, הרי שבפועל, מבחינה חוקית הן מוגדרות כעובדות עצמאיות, ומשכך קיים פער משמעותי בין תנאי העסקתן ובין תנאי ההעסקה של עובדים שכירים באותה הסיטואציה.
הדבר בא לידי ביטוי גם ביחס למענק העבודה, כאשר המטפלות, מתוקף הגדרתן כעצמאיות, אינן זכאיות לקבלת מענק העבודה במתכונתו לשכירים, אלא אך לקיזוז מס, מה שלאור משכורתן הנמוכה, רחוק מלהוות פיצוי מספק, ובמיוחד לאור אופי עבודתן השוחק והאינטנסיבי.
יוזמה חדשה – מטפלות יזכו למס הכנסה שלילי
במהלך חודש אוקטובר 2015, וביוזמתו של יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, המכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת דגל התורה בכנסת ה-20, אישרה ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק מטעמו, לפיה עובדות המועסקות כמטפלות באחד ממעונות היום, הפועלים במסגרת משרד התמ"ת, יהיו זכאיות אף הן לקבלת מענק עבודה שלילי, ולא רק לקיזוז מס, כפי שבוצע עד עכשיו.
חשוב לציין כי הצעת החוק החדשה אינה באה על מנת לשנות את אופיו של מענק העבודה באופן גורף, או לשנות את אופן הגדרתם של עובדים מסוימים במשק כשכירים לעומת עצמאיים. הצעת החוק החדשה מחריגה במפורש את מעמדן החוקי של המטפלות, ומגדירה כי חרף מעמדן המשפטי כעובדות עצמאיות, הן יהיו זכאיות לקבלת מענק העבודה, בדומה לעובדים שכירים במשק בעלי אותו שכר חודשי.
מבחינת המטפלות, מדובר בבשורה משמעותית, המקנה להן, לבד מסכום המענק השנתי אשר עשוי להצטבר לסכומים ניכרים לאורך השנים, גם הכרה במעמדן המשפטי הייחודי במסגרת דיני העבודה, בתור עובדות עצמאיות מחד, אשר זכאיות מאידך ליהנות, לפחות באופן חלקי, מהטבות מסוימות המוקנות לשכירים, מה שמהווה פתח לשיפורים נוספים בתנאי העסקתן בעתיד.

מטפלות זכאיות למס הכנסה שלילי (מענק עבודה)
Sending
User Rating 5 (1 vote)

אהבתם את המאמר ? שתפו ברשתות החברתיות

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on email
סגירת תפריט

הבדיקה המקיפה בישראל להחזרי מס !

השאירו פרטים עכשיו!

* בסוף שלב ב' תקבלו תשובה מהו גובה ההחזר לו אתם זכאים,
חשוב לדייק בנתונים!